Tavoitteet

Ympäristövastuullisuus tarkoittaa Lahti Energialla ympäristövaikutusten ja mahdollisten riskien tunnistamista ja hallintaa. Ympäristötoimintaamme ohjaavat omat tavoitteemme, lainsäädäntö sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatti.

Ympäristöohjelmassamme on neljä päämäärää:

  1. Ympäristöhaittojen minimointi
  2. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  3. Materiaali- ja energiatehokkuuden lisääminen
  4. Ympäristötietoisuuden lisääminen

Etsimme uusia mahdollisuuksia tuhkien hyötykäyttöön. Lisäämme myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kohteissa, joissa se on mahdollista toteuttaa kannattavasti.

Lisäksi päivitämme ympäristöjärjestelmän vastaamaan ISO 14001:2015 -standardin vaatimuksia.

  • Jaa tämä sivu