Tavoitteet

Ympäristövastuullisuus tarkoittaa Lahti Energialla ympäristövaikutusten ja mahdollisten riskien tunnistamista ja hallintaa. Ympäristötoimintaamme ohjaavat omat tavoitteemme, lainsäädäntö sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatti.

Ympäristöohjelmassamme on neljä päämäärää:

  1. Ympäristöhaittojen minimointi
  2. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  3. Materiaali- ja energiatehokkuuden lisääminen
  4. Ympäristötietoisuuden lisääminen

Vuonna 2017 vähennämme meluhaittoja ja päivitämme kemikaalien riskinarvioinnit. Varmistamme myös, että toimintamme täyttää pieniä polttolaitoksia koskevan PIPO-asetuksen vaatimukset, joka astuvat voimaan käytössä olevissa laitoksissa 1.1.2018.

Etsimme uusia mahdollisuuksia tuhkien hyötykäyttöön. Lisäämme myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kohteissa, joissa se on mahdollista toteuttaa kannattavasti.

Lisäksi päivitämme ympäristöjärjestelmän vastaamaan ISO 14001:2015 -standardin vaatimuksia.

  • Jaa tämä sivu