Katsaus vuoteen 2016

Keskeiset ympäristöpäämäärämme ovat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, ympäristöhaittojen minimointi, materiaali- ja energiatehokkuuden lisääminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Päämäärien saavuttamiseksi asetamme vuosittain välitavoitteita ja päätämme konkreettisista keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Otimme vuonna 2016 merkittävät askeleet fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Biopolttoainetta käyttävä Polttimon prosessilämpökeskus aloitti toimintansa ja saimme Kymijärvi III -biolämpölaitokselle ympäristöluvan. Aloitimme myös Vääksyn biolämpölaitoksen suunnittelutyöt.

Kemikaalit syyniin

Muutaman viime vuoden aikana olemme paneutuneet kemikaalien käsittelyyn ja keskittäneet niiden säilytystä. Viime vuonna otimme kemikaalirekisterin käyttöön. Kemikaalirekisteristä löytyvät kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Olemme myös vaihtaneet muutaman käyttämämme kemikaalin vähemmän haitalliseen, yhtä käyttökelpoiseen tuotteeseen.

Tuhkat hyötykäyttöön

Tuhkat ovat ylivoimaisesti suurin tuottamamme jätejae. Pyrimme aktiivisesti löytämään hyötykäyttöä kaikelle tuhkalle. Viimeaikaisia käyttökohteita ovat olleet mm. liikenteen meluvallit, tierakentaminen, sementtiteollisuuden prosessit ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittely. Vuonna 2016 lähes kaikki käyttökelpoinen tuhka saatiin kiertoon – ensimmäistä kertaa myös Kymijärvi II -voimalaitoksen kaasuttimen pohjatuhkille löytyi hyötykäyttöä.

Energiatehokkuuteen monia parannuksia

Olemme sitoutuneet säästämään energiaa konsernin toiminnassa vähintään kuudella prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuutta on parannettu monella tavalla: olemme esimerkiksi uusineet valaistusta remonttien yhteydessä, tehostaneet lämmön talteenottoa pääkonttorillamme ja hankkineet uudet sähköä säästävät autojen lämmitystolpat. Toimien ansiosta säästimme viime vuonna 1 231 megawattituntia.

Myös kaukolämpöverkon peruskorjaus parantaa energiatehokkuutta, kun lämpöä ei häviä yhtä paljon parempien eristeiden ansiosta.

Maaperän ja pohjavesien suojelu

Vuoden aikana kunnostutimme maaperää kahdessa kohteessa. Loviisan satamassa sijainnut kivihiilivarasto poistettiin käytöstä, ja alueen maaperää puhdistettiin. Myös maaperä Kymijärven voimalaitosalueelta puretun vaunuhallin alta kunnostettiin.

  • Jaa tämä sivu