Katsaus vuoteen 2017

Keskeinen ympäristöpäämäärämme on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Energiakäännöksemme eteni

Lahti Energian energiakäännös alkoi vuonna 2017 realisoitua puheista teoiksi. Kymijärvi III -biolämpölaitoksen rakennustyöt alkoivat perustustöillä. Jo toiminnassa olevan BioPolttimon rinnalle hankittiin yritysoston myötä Koskisen Oy:n energiantuotanto, joka omalta osaltaan lisää konsernin biopolttoaineiden osuutta. Myös Vääksyssä ollaan valmiina aloittamaan energiantuotanto biomassalla. Jo tehtyjen ja tulevien investointien myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.

Lahti Energia on uusinut neljän lämpökeskuksensa öljysäiliöt ja -purkupaikat vastaamaan tiukentunutta lainsäädäntöä, samalla öljynvarastointikapasiteettia pohjavesialueella on pienennetty.  Uudistukset ovat jatkoa jo aiempina vuosina tehdyille muutoksille.

Vuosi 2017 oli suotuisa tuhkien hyötykäytölle. Tuhkaa myös tuotettiin vähemmän kuin sitä toimitettiin hyötykäyttöön. Jo läjitettyä tuhkaa saatiin toimitettua Miekan läjitysalueelta maarakentamiskohteisiin. Myös ensiaskeleet lannoitekäytölle saatiin Polttimon biotuhkien kautta.

Tuulivoiman osuus kasvoi

Lahti Energia on kasvattanut merkittävästi tuulivoiman osuutta sähkön hankinnassa osuusvoimayhtiöiden kautta. Investoinnit kannattaviin uusiutuvan energian hankkeisiin ovat myös jatkossa mahdollisia.

Sähköinen liikenne kehittyi

Lahti Energia on asentanut Lahteen kolme sähköautojen latauspaikkaa, joista molemmista löytyy laturit kahdelle autolle. Sähköautoa voi ladata osoitteessa Kauppakatu 31, Sibeliustalon parkkipaikalla ja urheilukeskuksella. Parhaimmillaan ajomatkaa saa tunnin latauksella noin 100 km. Lahti Energia on asentanut Lahteen kolme sähköautojen latauspaikkaa, joista molemmista löytyy laturit kahdelle autolle. Sähköautoa voi ladata osoitteessa Kauppakatu 31, Sibeliustalon parkkipaikalla ja urheilukeskuksella. Parhaimmillaan ajomatkaa saa tunnin latauksella noin 100 km.

Lisäksi Lahti Energia on kehittänyt sähköautoiluun liittyviä palveluita, kuten latausinfran tarjoamista kiinteistöille.

Energiatehokkuuteen panostettiin

Palvelu- ja ratkaisukehityksessä on panostettu erityisesti uusien energianhallintaratkaisujen ja energiatehokkuuspalveluiden kehittämiseen ja pilotointiin. Uusien ratkaisujen avulla kiinteistöt voivat hallita älykkäästi energiankäyttöään. 

Turvallisuus- ja ympäristöhavainnointikierroksia on jatkettu yhtiön eri toimipaikoissa. Tehdyt havainnot ja toimenpiteet ovat tärkeä osa riskienhallintaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa, joilla minimoidaan toiminnasta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset.  Vuoden aikana tehtiin myös koko konsernin kattavat kemikaaliriskinarvioinnit, joissa huomioitiin terveys-, palo- ja ympäristöriskejä.

Lahti Energialla on sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001. Ympäristöjärjestelmälle saatiin joulukuussa 2017 uusi, päivitettyä standardia (ISO 14001:2015) vastaava sertifiointi.

 

  • Jaa tämä sivu