Katsaus vuoteen 2018

Lahti Energian energiakäännös saavutti joulukuussa 2018 tärkeän virstanpylvään, kun kivihiililaiva toi viimeisen hiililastin Haminan satamaan. Päättynyt lämmityskausi oli viimeinen, jolloin kivihiiltä käytettiin kaukolämmön tuottamiseen Lahden seudulla. Lämmityskaudella 2019–2020 Lahden alue lämpiää uusiutuvalla bio- ja kierrätyspolttoaineella. Uusiutuvan polttoaineen saatavuuden varmistamiseksi Lahti Energia hankki bioterminaalin Kouvolasta.

Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus on huomioitu Kymijärvi III -laitoksen rakentamisessa monin eri tavoin. Lahti Energia on investoinut erityisesti ilman ja vesistöjen päästöjen sekä meluhaittojen vähentämiseen.

Tuulivoiman osuus kaksinkertaistui

Energiantuotannon päästöjen vähentämisen lisäksi Lahti Energian strategiana on vähentää käyttämänsä ajokaluston päästöjä. Vuoden 2018 lopussa Lahti Energialla oli käytössään kymmenen sähkö- ja kaksi kaasuautoa. Merkittävä osa autoista on kuitenkin dieselkäyttöisiä.

Joulukuussa Lahti Energia tankkasi ensimmäisten joukossa Lahdessa Neste My -dieseliä, joka valmistetaan 100-prosenttisesti jätteistä ja teollisuuden prosesseissa syntyvistä ruoanjätteistä. Vuoden 2019 alusta alkaen henkilökunta on ohjeistettu tankkaamaan dieselkäyttöisiä yhteiskäyttö- ja työsuhdeautoja mahdollisuuksien mukaan aina uusiutuvaa dieselillä. NESTE MY -dieselin käyttö vähentää merkittävästi kasvihuonekaasu-, hiukkas- ja typenoksidipäästöjä.

Tuhkien hyötykäyttö jatkui edellisvuosien tapaan myös vuonna 2018. Miekan tuhkakaatopaikasta erotettiin erillinen välivarastointialue, jonka kautta tuhkia on viety lannoite- ja maarakentamiskäyttöön. Myös vanhan kasatuhkan hyödyntämistä tierakenteessa testattiin.

Lahti Energia on kasvattanut merkittävästi tuulivoiman osuutta sähkön hankinnassa osuusvoimayhtiöidensä kautta. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kaksinkertaistui vuodesta 2017. Lahti Energia jatkaa investoimista kannattavaan uusiutuvaan energiatuotantoon ja energiatehokkuushankkeisiin.

Uusia energianhallinta- ja tehokkuuspalveluita

Vuonna 2018 palvelu- ja tuotekehityksessä panostettiin erityisesti uuden ohjelmistopohjaisen energianhallintaratkaisun ja energiatehokkuuden asiantuntijapalveluiden kehittämiseen. Lahti Energia hankki kesällä 2018 yhdessä Pori Energian kanssa enemmistöosuuden kiinteistöjen energiatehokkuuspalveluita tarjoavasta e-Protech Oy:sta. Samana vuonna solmittiin myös ensimmäiset Kaukolämpö 2.0 -sopimukset, joissa Lahti Energia tarjoaa taloyhtiöille lämmityksen palveluna. Tuote sisältää myös mahdolliset energiatehokkuusinvestoinnit energian tuotantoon ja käyttöön. Alkuun palvelu on tarjolla vain taloyhtiöille, joille Lahti Energia on kokonaisvaltainen energiapalvelukumppani.

Lisäksi Lahti Energia on kehittänyt sähköautoiluun liittyviä palveluita kiinteistöille. Lahdessa on kuusi Lahti Energian julkista sähköautojen latauspistettä, jotka sijaitsevat Lahti Energian toimitalon edessä Kauppakadulla, Sibeliustalon parkkipaikalla sekä Urheilukeskuksessa.

Lahti Energialla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001. DNV GL on auditoinut järjestelmät marraskuussa 2018

 

  • Jaa tämä sivu