Huolehdithan sähköautojen latausturvallisuudesta

Sähköautoja suositellaan ladattavan vain tarkoitukseen suunnitelluilla laitteilla. Tällöin lataus on paitsi turvallista myös mukavaa ja nopeaa.

Ladattavien autojen yleistyessä osalla käyttäjistä on houkutus ladata autoja suoraan olemassa olevista schuko-pistorasioista. Tämä on kuitenkin riskialtista, sillä tavallisia pistorasioita ei ole suunniteltu jatkuville suurille virroille, joita sähköautojen latauksessa käytetään. Monesti pistorasiat ovat myös iäkkäitä, jolloin sähköjohtimet, niiden liitokset sekä eristemateriaalit saattavat olla vaurioituneita. Huonoimmassa tapauksessa tällaisesta pistorasiasta ladatessa syntyy sähköpalo, joita Suomessakin on jo valitettavasti ollut.

SESKO ja Tukes ohjeistavat turvalliseen lataamiseen

Niin SESKO kuin Tukeskin ohjeistavat käyttämään erikseen sähköautojen lataamiseen suunniteltuja laitteita. Näin varmistetaan paitsi turvallisuus, mutta parannetaan myös käyttömukavuutta ja mahdollistetaan nopeampi lataus.

Otteita SESKOn lataussuosituksesta

  • Sähköajoneuvon lataaminen vaatii suuren tehon ja/tai se kestää pitkän aikaa. Latausta tehdään myös kesähelteillä. Tämän takia olemassa olevat sähköasennukset eivät yleensä sovellu kunnolliseen sähköajoneuvon lataamiseen ilman muutoksia.
  • Kokemus on osoittanut, että kotitalouspistorasia ei kestä jatkuvasti 16 A mitoitusvirtaansa varsinkaan, jos kyse on pitkään käytössä olleesta pistorasiasta.
  • Suositeltavin ja myös helppokäyttöisin lataustapa on sähköalan ammattilaisen asentama kiinteästi sähköasennukseen liitetty lataustavan 3 latausasema (Type 2), jonka latausjohdossa on ajoneuvoon sopiva pistoke.

SESKOn lataussuositus

Tukes tiedottaa turvallisesta lataamisesta

Sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen yleistyessä myös lataukseen liittyvät riskit yleistyvät. Turvallisinta on ladata auto varsinaisella latausasemalla. Muualla ladattaessa tulee aina varmistaa käytetyn pistorasian soveltuvuus. Kaikki pistorasiat eivät kestä esimerkiksi yön yli lataamista ja viallisen pistorasian käyttö aiheuttaa palovaaran.

Tukesin tiedote: Lataa sähköautosi turvallisesti

Sähköautojen latausratkaisut saat Oomilta: oomi.fi.

  • Jaa tämä sivu