Vastuulliset hankinnat osana yhtiön toimintaa

Hankinnoilla on merkittävä rooli Lahti Energian liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Vastuullisesti suoritetut kilpailutukset varmistavat myös sopimuskumppaneiden tasaveroisen kohtelun.

Liiketoiminnan muuttuvat ja kehittyvät vaatimukset 

Yhtiön toimintaan kohdistuu jatkuvasti uusia tarpeita vastuullisuuden sekä toiminnan tehokkuuden suhteen. Sama asia pätee myös hankintoihin, joissa vaatimuksemme toimittajan toiminnan laadulle kasvavat. Hankintojen on pystyttävä vastaamaan tähän lisähaasteeseen hyvällä yhteistyöllä toimittajien kanssa sekä tehokkailla ja läpinäkyvillä prosesseilla. 

Kilpailutusten sähköistyminen 

Lahti Energialla on siirretty vuodesta 2020 alkaen tarjouspyyntöjä ja kilpailutuksia sähköiseen muotoon. Sähköiset hankinnat mahdollistavat entistä useampien toimittajien osallistumisen kilpailutuksiin, mutta pitävät kuitenkin kilpailutusprosessin edelleen tehokkaana sekä läpinäkyvänä. Sähköisellä hankinnalla pystytään varmistamaan syrjimättömyys, yhdenvertaisuus sekä avoimuus. Yhtiöllä on käytössä julkisissa hankinnoissa Hankintasampo ja muissa hankinnoissa Noventian sähköinen hankinta.