Vastuulliset hankinnat osana yhtiön toimintaa

Hankinnoilla on merkittävä rooli Lahti Energian liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Vastuullisesti suoritetut kilpailutukset varmistavat myös sopimuskumppaneiden tasa-arvoisen kohtelun.

Liiketoiminnan muuttuvat ja kehittyvät vaatimukset 

Yhtiön toimintaan kohdistuu jatkuvasti uusia tarpeita vastuullisuuden sekä toiminnan tehokkuuden suhteen. Sama asia pätee myös hankintoihin, joissa vaatimuksemme toimittajan toiminnan laadulle kasvavat. Hankinnat vastaavat tähän lisähaasteeseen hyvällä yhteistyöllä toimittajien kanssa sekä tehokkailla ja läpinäkyvillä prosesseilla. 

Kilpailutusten sähköistyminen 

Sähköiset hankinnat mahdollistavat useampien toimittajien osallistumisen kilpailutuksiin, mutta pitävät kuitenkin kilpailutusprosessin tehokkaana sekä läpinäkyvänä. Sähköisellä hankinnalla edistämme syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta sekä avoimuutta. Käytämme julkisissa hankinnoissa Hankintasampoa ja muissa hankinnoissa Noventian sähköistä hankintaa.