Liittymismaksut 1.12.2020

Liittymismaksuperusteet ja hinnat
keski- ja suurjänniteverkossa

Alla olevia maksuperusteita ja hintoja sovelletaan liityttäessä sähköverkkoon keski- ja suurjänniteverkossa. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, ja ne sisältävät 24 prosentin arvonlisäveron. Liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

Keskijänniteliittymä (20 kV)

Kapasiteettivarausmaksu 39,30€/kW, sis. alv 24 %
Rakentamiskustannus toteutuneet kustannukset sopimuksen mukaan

Liittyjä järjestää kaapelireitin rakennuksessaan. Rakentamiskustannuksena peritään kaikki liittymän rakentamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset.

Uuden keskijänniteliittymän sopimustehomaksu määräytyy tilatun huipputehon mukaan. Pienin liittymän sopimusteho on 500 kW. Jos liittymän mitattu suurin yhden tunnin näennäisteho ylittää liittymissopimuksessa määritellyn arvon, käytetään mitattua tehoa liittymän koon määräytymisperusteena ja liittymäkokoa kasvatetaan 100 kW:n portaissa, kuitenkin vähintään 10 % lähimpään 100 kW:iin pyöristettynä.

Jos liittymän sopimustehoa kasvatetaan tai sen mittaukseen perustuen todetaan kasvaneen, laskutetaan liittymismaksuna vanhan ja uuden sopimustehon erotus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos liittymän liittymistehoa pienennetään tai sen todetaan mittauksen perusteella pienentyneen, liittymismaksua ei hyvitetä.

110 kV liittymä

Kapasiteettivarausmaksu 11 800 €/MW, sis. alv 24 %
Rakentamiskustannus liityttäessä sähköasemalle. Muutoin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 558 000 €, sis. alv 24 %
Suurjänniteliittymä 110 kV
Sähköntoimitus tapahtuu 110 kV:n jännitteellä. Liittyjä kustantaa ja omistaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen littyvistä asennuksista.