Hinnastot ja sopimusehdot

Sähköverkon hinnastot

Sähköverkon palveluhinnasto

Lahti Energia Sähköverkko Oy:n palveluhinnasto 13.1.2021 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

MSCONS-sanomapalvelun hinnasto: *Sisältää mm. valtakirjan uusimiset, yksittäisten käyttöpaikkojen lisäämiset ja päättämiset sekä käyttöpaikkanumeroiden selvittämiset.

Sähköntoimitus asiakkaan muuttaessa
Kytkentä seuraavana arkipäivänämaksuton
Kytkentä samana arkipäivänä (tilaus klo 13 mennessä)60 €
Kytkentä työajan ulkopuolella tai samana arkipäivänä (tilaus klo 13 jälkeen)120 €
Saatavien valvonta ja sähköntoimitus perinnän yhteydessä
Maksukehotus ja katkaisuilmoitus (alv 0 %)5 €
Laskun uudelleen tulostus5 €
Maksusopimusmaksu10 €
Katkaisumaksu (alv 0 %)48,39 €
Kytkentä samana arkipäivänä (tilaus klo 13 mennessä) tai seuraavalle arkipäivälle60 €
Kytkentä työajan ulkopuolella tai samana arkipäivänä (tilaus klo 13 jälkeen)120 €
Mittauksen muutokset ja tarkastukset
Sinetöintimaksuton
Mittalaitteen poistomaksuton
Mittalaitteen vaihto tai 3-vaiheistaminen120 €
Mittalaitteen siirto60 €
Kuormaohjauksen kytkentä90 €
Verkkopalveluehtojen mukainen mittarintarkastus ulkopuolisen tarkastajan tarjouksen mukaanalk. 250 €
Liittymän muutostyöt ja purkaminen
Liittymän omistajan vaihtomaksuton
Liittymän katkaisu tai kytkentä90 €
Liittymän katkaisu tai kytkentä arkiylityönä ja pyhäpäivinä180 €
Kaapelijatko liittymän kytkennän yhteydessä150 €
Liittymäsopimuksen purkaminen ja mittarin poistoalk. 310 €
Aiheeton käynti tai vianselvitys arkipäivän aikana60 €/h
Työmaakeskukset
Työmaakeskuksen kytkentä ja irrotus max 63 A560 €
Työmaakeskuksen kytkentä ja irrotus yli 63 A960 €
Muut asiakkaan tilaamat työt tuntitöinä
Asentajan tuntiveloitus60 €
Ylityö120 €
Sunnuntaityö120 €
Verkkopalvelutuotteen vaihtaminen
Verkkopalvelutuotteen vaihtaminen, kun edellisestä vaihdosta on yli 12 kkmaksuton
Verkkopalvelutuotteen vaihtaminen, kun edellisestä vaihdosta on alle 12 kk50 €/kerta
MSCONS-sanomapalvelun hinnasto
Toimituksen perustaminen120 €/h (min 1h)
Historiatietojen lähetys120 €/h (min 1h)
Käyttöpaikkojen käsittelymaksu*120 €/h (min ½h)
Toimituksen päättäminenmaksuton
Muut palvelut
Neuvontakäynti asiakkaan luona työaikana60 €/h
Selvitykset60 €/h
Katkaisumaksu sähkönmyyjän tai asiakkaan pyynnöstä (alv 24 %)60 €
Liittymismaksut pienjänniteverkostossa

SÄHKÖVERKON LIITTYMISMAKSUT 1.12.2020 ALKAEN

Alla olevia maksuperusteita ja hintoja sovelletaan sähköverkkoon liityttäessä. Liittymä voidaan siirtää uudelle asiakkaalle. Liittymän purkautuessa liittymismaksua ei palauteta. Liittymismaksu sisältää 24% arvonlisäveroa. Liittymismaksu sisältää liittymän kytkennän, mahdolliset kaapelijatkot ja sähkömittarin.

Vyöhyke 1A

Asemakaava-alueen rakennustonttien liittymät. Myös asemakaava-alueen ulkopuolella, kun liittymispisteen etäisyys on enintään 50 m verkkoyhtiön muuntamosta. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja.

Vyöhyke 1B

Asemakaava-alueen katualueille, puistoihin tai muille yleisille alueille rakennettavat liittymät.

Vyöhyke 2A

Asemakaava-alueen ulkopuoliset liittymät. Liittymispisteen suoraan mitattu etäisyys muuntamosta 50-400 m.

Vyöhyke 2B

Asemakaava-alueen ulkopuoliset liittymät. Liittymispisteen suoraan mainittu etäisyys muuntamosta 400-600 m. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymismaksu perustuu joko aluehintaan tai tapauskohtaiseen hinnoitteluun.

Liittymismaksuperusteet ja -hinnat pienjänniteverkossa
Pääsulake (A) kokoVyöhyke 1A, rakennustontitVyöhyke 1B, yleiset alueetVyöhyke 2AVyöhyke 2B
3 x 25 A1 903 €6 064 €2 951 €4 588 €
3 x 35 A2 544 €6 480 €4 005 €6 163 €
3 x 50 A3 174 €7 105 €5 512 €7 395 €
3 x 63 A3 825 €7 647 €6 696 €8 874 €
3 x 125 A6 361 €14 012 €11 321 €15 057 €
3 x 200 A9 821 €18 378 €17 379 €23 114 €
3 x 250 A12 276 €20 461 €21 725 €28 894 €
3 x 400 A19 071 €29 811 €28 954 €38 509 €
3 x 600 A28 570 €44 345 €50 592 €67 287 €
yli 3 x 600 A47,60 €/A73,90 €/A84,30 €/A112,10 €/A
3-vaiheistaminen 3 x 25 A800 €1 947 €2 827 €
Test
456
Liittymismaksut keski- ja suurjänniteverkossa

SÄHKÖVERKON LIITTYMISMAKSUT 1.12.2020 ALKAEN

Alla olevia maksuperusteita ja hintoja sovelletaan liityttäessä sähköverkkoon keski- ja suurjänniteverkossa. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, ja ne sisältävät 24 prosentin arvonlisäveron. Liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

Liittyjä järjestää kaapelireitin rakennuksessaan. Rakentamiskustannuksena peritään kaikki liittymän rakentamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset. Uuden keskijänniteliittymän sopimustehomaksu määräytyy tilatun huipputehon mukaan. Pienin liittymän sopimusteho on 500 kW. Jos liittymän mitattu suurin yhden tunnin näennäisteho ylittää liittymissopimuksessa määritellyn arvon, käytetään mitattua tehoa liittymän koon määräytymisperusteena ja liittymäkokoa kasvatetaan 100 kW:n portaissa, kuitenkin vähintään 10 % lähimpään 100 kW:iin pyöristettynä. Jos liittymän sopimustehoa kasvatetaan tai sen mittaukseen perustuen todetaan kasvaneen, laskutetaan liittymismaksuna vanhan ja uuden sopimustehon erotus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos liittymän liittymistehoa pienennetään tai sen todetaan mittauksen perusteella pienentyneen, liittymismaksua ei hyvitetä.

Suurjänniteliittymän sähköntoimitus tapahtuu 110 kV:n jännitteellä. Liittyjä kustantaa ja omistaa muuntamonsa sekä vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista

Liittymismaksuperusteet ja hinnat keski- ja suurjänniteverkossa
Keskijänniteliittymä (20 kV)
Kapasiteettivarausmaksu39,30€/kW sis. alv 24 %
Rakentamiskustannustoteutuneet kustannukset sopimuksen mukaan
Suurjänniteliittymä (110 kV)
Kapasiteettivarausmaksu11 800 €/MW sis. alv 24 %
Rakentamiskustannus liityttäessä sähköasemalle. Muutoin toteutuneiden kustannusten mukaisesti.558 000 € sis. alv 24 %
Liittymismaksuperiaatteet

SÄHKÖVERKON LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET

Verkkopalveluhinnasto

VERKKOPALVELUHINNASTO 1.5.2022 ALKAEN

Yleis- ja yösiirtotuotteet ovat käytettävissä useamman kuin yhden käyttöpaikan liittymillä, kun sulakekoko on enintään 3×50 A. Yösiirto edellyttää 3-vaiheliittymän.

KJ-Tehosiirto-tuote on käytettävissä 10 kV:n ja 20 kV:n jännitetasoilla. Loistehon ilmaisosuus on 20 %, kunkin kuukauden mitatusta pätötehosta. Loistehon verkkoon syöttö on kielletty. Tehomaksun laskutusteho määräytyy edellisen 12 kuukauden aikana mitatun suurimman, tunnin aikana kulutetun energiamäärän mukaan. Verkkopalvelutuotteen vaihtaminen on maksutonta ja tuotteen voi vaihtaa, kun edellisestä vaihdosta on kulunut vähintään 12kk. Tuotteet ovat vapaavalintaisia hinnastossa mainituin rajoituksin. Sähkövero peritään kaikesta asiakkaille jaetusta sähköenergiasta.

Sähkövero

Sähkövero peritään kaikesta jakeluverkon kautta asiakkaille jaetusta sähköenergiasta. Sähköveroluokkaan I kuuluvat yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori. Sähköveroluokkaan II kuuluvat valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta tai ammattimainen kasvihuoneviljely.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Jotta verotus voidaan toteuttaa veroluokan II mukaisesti, tulee yrityksen täyttää asiaankuuluva lomake.

YLEISSIIRTO
perusmaksu4,80 €/kk
siirtomaksu2,80 snt/kWh
YLEISSIIRTO
perusmaksu5,95 €/kk
siirtomaksu3,47 snt/kWh
YÖSIIRTO
perusmaksu10,50 €/kk
siirtomaksu päivällä klo 7–223,20 snt/kWh
siirtomaksu yöllä klo 22–71,35 snt/kWh
YÖSIIRTO
perusmaksu13,02 €/kk
siirtomaksu päivällä klo 7–223,97 snt/kWh
siirtomaksu yöllä klo 22–71,67 snt/kWh
YLEISSIIRTO TEHO
perusmaksu5,20 €/kk
tehomaksu0,70 €/kW, kk
siirtomaksu2,20 snt/kWh
YLEISSIIRTO TEHO
perusmaksu6,45 €/kk
tehomaksu0,87 €/kW, kk
siirtomaksu2,73 snt/kWh
YÖSIIRTO TEHO
perusmaksu10,50 €/kk
tehomaksu0,70 €/kW, kk
siirtomaksu päivällä klo 7–222,50 snt/kWh
siirtomaksu yöllä klo 22–71,05 snt/kWh
YÖSIIRTO TEHO
perusmaksu13,02 €/kk
tehomaksu0,87 €/kW, kk
siirtomaksu päivällä klo 7–223,10 snt/kWh
siirtomaksu yöllä klo 22–71,30 snt/kWh
PJ-TEHOSIIRTO
perusmaksu50 €/kk
tehomaksu3,15 €/kW, kk
loistehomaksu2,42 €/kVAr, kk
siirtomaksu1,35 snt/kWh
PJ-TEHOSIIRTO
perusmaksu62 €/kk
tehomaksu3,91 €/kW, kk
loistehomaksu3,00 €/kVAr, kk
siirtomaksu1,67 snt/kWh
KJ-TEHOSIIRTO
perusmaksu200 €/kk
tehomaksu2,20 €/kW, kk
loistehomaksu2,42 €/kVAr, kk
siirtomaksu0,75 snt/kWh
KJ-TEHOSIIRTO
perusmaksu248 €/kk
tehomaksu2,73 €/kW, kk
loistehomaksu3,00 €/kVAr, kk
siirtomaksu0,93 snt/kWh
LIITTYMÄN YLLÄPITO
perusmaksu max 3x63A5,20 €/kk
perusmaksu > 3x63A10,50 €/kk
Lisäksi veloitetaan liittymän muutostyöt palveluhinnaston mukaan.
LIITTYMÄN YLLÄPITO
perusmaksu max 3x63A6,45 €/kk
perusmaksu > 3x63A13,02 €/kk
Lisäksi veloitetaan liittymän muutostyöt palveluhinnaston mukaan.
SÄHKÖVERO
Veroluokka I2,2530 snt/kWh
Veroluokka II0,063 snt/kWh
SÄHKÖVERO
Veroluokka I2,7937 snt/kWh
Veroluokka II0,07812 snt/kWh
PIENTUOTANNON SIIRTO
siirtomaksu0,07 snt/kWh
PIENTUOTANNON SIIRTO
siirtomaksu0,09 snt/kWh

Kaukolämmön hinnastot

Kaukolämmön palveluhinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.

Mittareiden tarkastus

Kaukolämmön myyntiehtojen mukainen mittarintarkastus ulkopuolisen tarkasta­jan tekemän tarjouksen mukaan alk. 250 €

MSCONS-sanomapalvelun hinnasto: *Sisältää mm. valtakirjan uusimiset, yksittäisten käyttöpaikkojen lisäämiset ja päättämiset sekä käyttöpaikkanumeroiden selvittämiset.

Saatavien valvonta
Maksukehotus ja katkaisuilmoitus (alv 0%)5 €
Laskun uudelleentulostus5 €
Maksusopimusmaksu10 €
Kaukolämmön energiamaksu Lahden, Hollolan ja Asikkalan hinta-alueilla
Hintakausi€/MWh
1.11. – 31.3.Talvikausi90,28
1.4. – 31.5.Kevätkausi64,27
1.4. – 31.5.Kesäkausi37,46
1.9. – 31.10.Syyskausi64,27
Kaukolämpömittarin kytkentä ja katkaisu laskujen perinnän yhteydessä
Katkaisumaksu60 €
Kytkentä samana työpäivänä (tilaus ennen klo 13)60 €
Pikakytkentä (kytkentä samana päivänä, tilaus klo 13 jälkeen)120 €
Muut palvelut
Neuvontakäynti asiakkaan luona työaikana80 €
Selvitykset60 €/h
Laskutusvesivirran/-tehon tarkistus asiakkaan pyynnöstä
Ensimmäinen tarkistus on maksuton. Seuraavat tarkistukset:
Muut kuin omakotitalot500 €
Omakotitalot100 €
MSCONS-sanomapalvelun hinnasto
Toimituksen perustaminen120 €/h (min 1 h)
Historiatietojen lähetys120 €/h (min 1 h)
Käyttöpaikkojen käsittelymaksu*120 €/h (min ½ h)
Toimituksen päättäminenmaksuton
Lämpömaksuhinnasto 01.06.2023 alkaen

Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu energiamaksusta, perusmaksusta, paluuvesimaksusta/-hyvityksestä ja veroista. Omakotitalon pienin mahdollinen laskutusteho on 12 kW (aluelämmössä 9 kW).

Kaukolämmön perusmaksu

Perusmaksun suuruus riippuu laskutustehosta (Ø) tai laskutusvesivirrasta (V).

Perusmaksu määräytyy tariffin mukaan seuraavasti: 1-tariffi koskee kohteita, joiden laskutusteho on korkeintaan 50 kW. 2-tariffi koskee kohteita, joiden laskutusvesivirta on korkeintaan 4 m³/h. Tätä suuremmat kohteet kuuluvat 3-tariffiin.

Kertoimien arvot ovat 1.6.2023 alkaen: k1= 3,81 k2= 4,29 k3= 4,29 (alv 0%). Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kaukolämmön paluuvesimaksu/-hyvitys 1.9.2020 alkaen

Paluuvesimaksu/-hyvitys koskee käyttöpaikkoja, joiden laskutusvesivirta on 10 m3/h tai enemmän. Maksu/hyvitys on enintään 5 % laskutusjakson perus- ja energiamaksun summasta. Maksu/hyvitys laskutetaan vain lämmityskaudella (syyskuu–huhtikuu). Paluuveden lämpötilan tavoitetaso on 43 °C.

Paluuvesimaksu/-hyvitys, €/kuukausi (alv 0 %), lasketaan seuraavasti:
– tavoitetason alittuessa: (Tp-43) x E x 0,1
– tavoitetason ylittyessä: (Tp-43) x E x 0,2

Tp = kuukauden paluuveden lämpötilan keskiarvo, °C
E = kuukauden energiankulutus, MWh

Paluuvesimaksuun-/hyvitykseen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kaukolämmön energiamaksu
Hintakausi€/MWh
1.11. – 31.3.Talvikausi72,81
1.4. – 31.5.Kevätkausi51,83
1.6. – 31.8.Kesäkausi30,21
1.9. – 31.10.Syyskausi51,83
Kaukolämmön energiamaksu
Hintakausi€/MWh
1.11. – 31.3.Talvikausi90,28
1.4. – 31.5.Kevätkausi64,27
1.6. – 31.8.Kesäkausi37,46
1.9. – 31.10.Syyskausi64,27
Kaukolämmön perusmaksu
TariffiPerusmaksu €/vuosi (alv 0 %)
1k1 x 13,96 x (Ø)
2k2 x (91,66 + 859,44 x V)
3k3 x (2204,10 + 331,33 x V)
Lämpömaksuhinnasto 01.11.2022

Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu energiamaksusta, perusmaksusta, paluuvesimaksusta/-hyvityksestä ja veroista. Omakotitalon pienin mahdollinen laskutusteho on 12 kW (aluelämmössä 9 kW).

Kaukolämmön perusmaksu

Perusmaksun suuruus riippuu laskutustehosta (Ø) tai laskutusvesivirrasta (V).

Perusmaksu määräytyy tariffin mukaan seuraavasti: 1-tariffi koskee kohteita, joiden laskutusteho on korkeintaan 50 kW. 2-tariffi koskee kohteita, joiden laskutusvesivirta on korkeintaan 4 m³/h. Tätä suuremmat kohteet kuuluvat 3-tariffiin.

Kertoimien arvot ovat 1.7.2022 alkaen: k1= 3,05 k2= 3,43 k3= 3,43 (alv 0%). Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kaukolämmön paluuvesimaksu/-hyvitys 1.9.2020 alkaen

Paluuvesimaksu/-hyvitys koskee käyttöpaikkoja, joiden laskutusvesivirta on 10 m3/h tai enemmän. Maksu/hyvitys on enintään 5 % laskutusjakson perus- ja energiamaksun summasta. Maksu/hyvitys laskutetaan vain lämmityskaudella (syyskuu–huhtikuu). Paluuveden lämpötilan tavoitetaso on 43 °C.

Paluuvesimaksu/-hyvitys, €/kuukausi (alv 0 %), lasketaan seuraavasti:
– tavoitetason alittuessa: (Tp-43) x E x 0,1
– tavoitetason ylittyessä: (Tp-43) x E x 0,2

Tp = kuukauden paluuveden lämpötilan keskiarvo, °C
E = kuukauden energiankulutus, MWh

Paluuvesimaksuun-/hyvitykseen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kaukolämmön energiamaksu
Hintakausi€/MWh
1.11. – 31.3.Talvikausi70,01
1.4. – 31.5.Kevätkausi49,84
1.6. – 31.8.Kesäkausi24,17
1.9. – 31.10.Syyskausi49,84
Kaukolämmön energiamaksu
Hintakausi€/MWh
1.11. – 31.3.Talvikausi86,81
1.4. – 31.5.Kevätkausi61,80
1.6. – 31.8.Kesäkausi29,97
1.9. – 31.10.Syyskausi61,80
Kaukolämmön perusmaksu
TariffiPerusmaksu €/vuosi (alv 0 %)
1 k1 x 13,96 x (Ø)
2k2 x (91,66 + 859,44 x V)
3k3 x (2204,10 + 331,33 x V)
Vihreän lämmön hinnasto

Vihreä lämpö on kaukolämmön lisätuote, joka laskutetaan vain sellaisilta käyttöpaikoilta, joihin asiakas on lisätuotteen tilannut. Jos haluat hiilidioksidipäästötöntä kaukolämpöä, valitse Vihreä lämpö.

Lisätietoa

Vihreä lämpö kotiin Vihreä lämpö yritykselle

Vihreän lämmön hinnasto
0,80 €/MWh
Vihreän lämmön hinnasto
0,99 €/MWh

Sopimusehdot

Sähköverkon sopimusehdot

Sähköverkon sopimusehdot

Asiakkaan ja Lahti Energia Sähköverkon välisiin sopimuksiin sovelletaan valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja.

Sähköliittymissopimuksessa sovitaan kiinteistön liittymisestä sähkönjakeluverkkoon. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Energiayhteisön sopimusehdot:

Sähköverkkosopimuksella sovitaan sähkön siirrosta. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.