Hinnastot ja sopimusehdot

Hinnastot

Liittymismaksut

Verkkopalveluhinnasto

Sähkövero

Sähkövero peritään kaikesta jakeluverkon kautta asiakkaille jaetusta sähköenergiasta. Sähköveroluokkaan I kuuluvat yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori. Sähköveroluokkaan II kuuluvat valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta tai ammattimainen kasvihuoneviljely.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Jotta verotus voidaan toteuttaa veroluokan II mukaisesti, tulee yrityksen täyttää asiaankuuluva lomake.

Kaukolämmön hinta

Vihreä lämpö 1.2.2021 alkaen

0,80 €/MWh (alv 0 %)
0,99 €/MWh (alv 24 %)

Vihreä lämpö on kaukolämmön lisätuote, joka laskutetaan vain sellaisilta käyttöpaikoilta, joihin asiakas on lisätuotteen tilannut. Jos haluat täysin hiilidioksidipäästötöntä kaukolämpöä, valitse Vihreä lämpö.

Vihreä lämpö kotiin Vihreä lämpö yritykselle

Sähköverkon sopimusehdot

Asiakkaan ja Lahti Energia Sähköverkon välisiin sopimuksiin sovelletaan valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja.

Sähköliittymissopimuksessa sovitaan kiinteistön liittymisestä sähkönjakeluverkkoon. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Energiayhteisön sopimusehdot:

Sähköverkkosopimuksella sovitaan sähkön siirrosta. Sopimuksessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.