Lämmönjakokeskuksen katsastus- ja huoltopalvelu

Kaukolämpölaitteet ovat toimintavarmat ja luotettavat, eivätkä ne vaadi kovin paljoa huoltoa. Toisinaan laitteiden kunto on kuitenkin hyvä tarkastaa.

Lämmönjakokeskuksen katsastus- ja huoltopalvelu on helppo tapa tarkastuttaa ja tarvittaessa huollattaa laitteet. Annamme katsastuksen tuloksista selkeän raportin sekä tarjouksen ilmenneiden huoltotarpeiden toteuttamisesta.

Annamme katsastuksen yhteydessä tarvittaessa opastuksen laitteiston turvalliseen käyttöön.

Kaukolämpö

Kaukolämpö

Santeri Pusa
02917 02921
kaukolampo@lahtienergia.fi

Tietoa katsastus- ja huoltopalvelusta

Tarjouspyyntö

Kaukolämpölaitteiden katsastuspalvelun hinnat näet kohdasta Hinnoittelu. Jos sinulla on kiinteistö tai yritys, jossa on useampi kuin yksi lämmönjakokeskus, pyydä meiltä tarjous.

Lahti Energia selvittää asiakkaalta tarvittavat lähtötiedot tarjouksen laadintaa varten, mikäli kaikkea ei ole kirjattu tarjouspyyntöön.

Mahdollinen paisunta-astioiden huoltotarve selvitetään jo katsastustarjousta annettaessa.

Tarjous

Lahti Energia laatii katsastuspalvelusta kirjallisen tarjouksen, josta käy ilmi toimituksen sisältö ja hinta.

Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, Lahti Energia lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen ja on vielä yhteydessä sopiakseen tarvittaessa tarkemman ajan, käytönopastuksen ja sisäänpääsyn (avainsäilön puuttuessa asiakas avaa oven).

Katsastus ja huolto

Lahti Energia katsastaa laitteet ja laatii asiakkaalle raportin, josta ilmenevät havaitut huoltotarpeet.

Etenkin vanhoja laitteistoja tarkastaessa tai huoltaessa laitteita ja osia voi rikkoontua tai rikkoontumisia voi tulla ilmi. Lahti Energia ei vastaa niiden korjauskustannuksista, ellei rikkoontuminen johdu laitteiden tahallisesta tai tuottamuksellisesta väärinkäytöstä.

Lahti Energia antaa tarjouksen huoltotöistä. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, Lahti Energia tekee tarjotut huoltotyöt. Asiakas voi teettää huoltotyöt halutessaan myös putkiliikkeellä.

Laskutus

Lahti Energia laskuttaa tehdyt työt seuraavalla lämpölaskulla. Mikäli asiakas toivoo erillistä laskua, sekin onnistuu.

Kaukolämmön kulutushistorian tarkastelu

 • Tuntimittaustiedoista – meno- ja paluulämpötila, virtaama ja energiankulutus – etsitään poikkeamia, jotka saattavat kertoa vikaantumisesta.

Lämmönjakohuone

 • Varmistetaan, onko avainsäilön reittiavain toimiva.
 • Katsotaan, ovatko reitit, opasteet ja valaistus kunnossa.
 • Tarkastellaan, onko esimerkiksi putkien eristeissä mahdollisesti asbestia.

Kaukolämpölaitteet

 • Katsotaan laitteiden valmistusvuosi, ulkoinen kunto, putkimerkinnät ja eristysten kunto.
 • Katsotaan, löytyykö kytkentäkaavio ja tekninen erittely lämmönjakohuoneesta.
 • Tutkitaan säätimen toiminta ja luettavuus.

Ensiöpuoli

 • Ensiöpuoli on puoli, jolla kulkee kaukolämpövesi.
 • Tarkastetaan sulkuventtiilit, säätöventtiilit, painemittarit ja paine-erosäädin.
 • Tarkastellaan kaukolämmön meno- ja paluulämpötilaa ja niiden painetta sekä jäähtymää.
 • Voidaan tarkastaa samalla Lahti Energialle kuuluvat putkistot ja venttiilit sekä puhdistaa lianerotin.

Toisiopuoli

 • Toisiopuoli on puoli, jolla kulkee esimerkiksi käyttövesi ja lämmitysverkoston vesi.
 • Tarkastetaan kiertovesipumppujen toiminta.
 • Varmistetaan, että käyttöveden menolämpötilan asetusarvo ja käyttöveden kierron mitattu arvo ovat vaaditulla tasolla.
 • Tarkistetaan, että lämmityspiirien menolämpotilat ja paineet ovat kohdillaan.

Laitteiston käytönopastus

 • Käytönopastus voidaan antaa, mikäli asiakas on paikalla. Erikseen annettava opastus ei sisälly toimitukseen.
 • Osaamme opastaa yleisimpien 2000-luvun säätimien käytössä.
 • Vanhojen säädinten tai harvinaisten mallien osalta voimme pyrkiä opastamaan hieman, mikäli asiakkaalla on niistä käyttöohjeet ja säätötaulukko tallessa.

Säädöt

 • Asiakkaalta pyydetään lupa asettaa perussäädöt oikeisiin asetusarvoihin.
 • Käyttöveden lämpötilan asetusarvo korjataan määräysten mukaiseksi.

Asiakkaalle toimitettava raportti

 • Raportti kertoo asiakkaalle selkeästi ja ymmärrettävästi laitteiston kunnosta, mahdollisista huoltotarpeista ja siitä, mihin jatkossa tulee kiinnittää huomiota.
 • Raportille kirjataan, mitä mahdollisia huoltotarpeita tai huomioita katsastuksessa havaittiin.
 • Raportilla kerrotaan laitteiston säätöihin tehdyistä muutoksista.
 • Raportin yhteydessä annetaan tarjous huoltotöistä.
 • Raportti toimitetaan noin kahden viikon kuluessa käynnistä sähköisesti pdf-tiedostona.

Pientalot

Katsastus ja paisunta-astioiden huolto

 • 99,00 € (alv 24 %)

Taloyhtiöt, 3-9 huoneistoa

Katsastus ja paisunta-astioiden huolto

 • 199,00 € (alv 24 %)

Taloyhtiöt, 10 huoneistoa tai enemmän

Katsastus (1 lämmönjakokeskus)

 • 179,00 € (alv 24 %)

Paisunta-astioiden huolto (1 paisunta-astia)

 • 59,00 € (alv 24 %)

Yritykset tai kiinteistöt, joissa on useampi kuin yksi lämmönjakokeskus

Tarjous lasketaan erikseen.

Lisätyöt

Asiakkaan kanssa erikseen sovittavista lisätöistä veloitetaan tarjouksen mukaisesti tai tuntiveloituksella 67,00 € (alv 24 %).

Etenkin vanhoja laitteistoja tarkastaessa tai huoltaessa laitteita ja osia voi rikkoontua tai rikkoontumisia voi tulla ilmi. Lahti Energia ei vastaa niiden korjauskustannuksista, ellei rikkoontuminen johdu laitteiden tahallisesta tai tuottamuksellisesta väärinkäytöstä.

Mikäli rikkoontuminen estää rakennuksen tai käyttöveden lämmittämisen, Lahti Energia auttaa asiakasta viipymättä ja parhaansa mukaan laitteiden korjaamisessa.