Etusivu > Lahti Energia

Monipuolinen energia-alan yritys

Lahti Energian päätuotteita ovat yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö. Meillä on kaksi voimalaitosta Lahdessa ja yksi Heinolassa. Lisäksi lämmöntuotannossa käytetään eri puolilla jakeluverkkoa sijaitsevia pienvoimaloita ja kaukolämmön huippu- ja varakeskuksia lähinnä talvikuukausien aikana.

Myymme sähköä kaikkialle Suomeen. Kaukolämpöä toimitamme oman verkkomme alueelle Lahdessa, Hollolassa, Nastolassa ja Asikkalassa. Sähkön siirtoverkkomme puolestaan ulottuu Lahden, Hollolan ja Nastolan lisäksi osin myös Iitin, Hämeenkosken ja Asikkalan kuntiin. Sähkönsiirtoon liittyvistä asioista huolehtii Lahti Energian tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy.

  • Sähköverkon pituus 4583 km
    vesiurut_ilta_pysty
  • Kaukolämpöverkon pituus 683 km
  • Maakaasuverkon pituus 167 km

Toimitamme asiakkaillemme laadukasta ja kilpailukykyistä energiaa ja palveluita ympäristöystävällisesti sekä panostamme uusiutuvan energian tuottamiseen. Olemme muun muassa rakentaneet maailman ensimmäisen energiajätteitä polttoaineenaan käyttävän kaasutusvoimalaitoksen.

Lahti Energian omassa tuotannossa polttoaineina käytetään kierrätyspolttoainetta, maakaasua, kivihiiltä, puuta ja biokaasua. Osakkuusyhtiöiden kautta meillä on osuus vesivoimaa, tuulivoimaa ja ydinvoimaa. Erilaisten polttoaineiden käyttömäärät ja suhteet vaihtelevat vuosittain.

Henkilöstö

Lahti Energialla työskentelee vakituisesti 209 henkilöä. Keskimääräinen työskentelyikä on 18 vuotta ja työntekijöiden keski-ikä 47 vuotta. Eläkkeelle jäädään noin 64 vuoden iässä. Henkilöstöstä 19 % on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, 9 % yliopistotutkinnon ja 74 %:lla on ammatillinen peruskoulutus.