Vuosittaiset julkaisut ja vastuullisuusraportti

Lahti Energia julkaisee vuosittain sekä tilinpäätöksen että vuosikertomuksen. Viimeisin vuosikertomus (2018) on samalla myös vastuullisuusraportti, joka kuvaa kattavasti Lahti Energia -konsernin toimintaa, tavoitteita ja tuloksia. Vastuullisuus on olennainen osa Lahti Energiaa. Ympäristöasioiden huomioiminen, uusiutuvan energian lisääminen, hyvä palvelu ja henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeimpiä tavoitteitamme.