Henkilöstön kehittämisen harjoittelija

Miika Hartman työskentelee HR- ja viestintätiimien harjoittelijana. Lue, millaista on yhteensovittaa opiskelu ja työskentely Lahti Energialla! 

Miika on kotoisin Lahdesta ja opiskelee parhaillaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi. Lahti Energiasta Miika kiinnostui saatuaan hyvän mielikuvan yhtiöstä lähipiirin kautta. Hän etsi opintoihinsa liittyvää harjoittelupaikkaa ja paikka napsahti jo ensimmäisellä hakemuksella! 

Aiempaa työkokemusta alalta ei ole, mutta edellisissä työpaikoissa Miika on toiminut varastovastaavana sekä kesätyöntekijöiden esimiehenä. Esimerkiksi työvuorolistojen laatiminen ja uusien työntekijöiden opastaminen on tullut tutuksi. 

Juuri nyt Miika työstää työn ohessa opinnäytetyötään.  

– Työn aiheena on selvittää, kuinka perehdyttäminen tukee uuden työntekijän kokonaiskäsitystä yrityksestä. Perehdyttämisen ansiosta työntekijälle muodostuu kokonaisvaltaisempi kuva siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Organisaation rakenteiden ja prosessien ymmärtäminen myös oman tiimin ulkopuolella helpottaa uudessa työssä aloittamista. 

Lahti Energia haluaa rohkaista työntekijöitään kehittämään osaamistaan ja työskentelymalleja. Tämä näkyy joustavina järjestelyinä esimerkiksi työajan ja etätyön suhteen. Opiskelun ohella Miika työskentelee toimistolla kaksi päivää viikossa. Tämä jättää hyvin aikaa keskittyä opintoihin ja työstää opinnäytetyötä eteenpäin. Työ ja opinnot täydentävät toisiaan ja työpäivinä saa hieman taukoa kouluprojekteista. 

Miika kertoo oppivansa työssään jatkuvasti uutta ja vastaan voi tulla yllättäviäkin tilanteita. Juuri nyt hänen vastuullaan on koko konsernin rekrytoinnin hallinnointi, johon kuuluu rekrytointiprosessin käynnistäminen ja sisäinen viestintä. Vastuulliset tehtävät motivoivat ja innostavat työnteossa. 

Tulevaisuudessa Miikalla on kiinnostusta oppia alasta lisää. Nyt hän aikoo nauttia mahdollisuudesta kehittää osaamistaan Lahti Energialla ja tavoitteena on valmistua tradenomiksi keväällä.