Markkinointiassistentti

Emilia on kotoisin Espoosta ja hän muutti Lahteen opintojen perässä. Hän suoritti ensin graafisen suunnittelun polkuopintoja ja aloitti visuaalisen viestinnän tutkinto-opiskelijana 2018.  

Medianomiksi (AMK) valmistumisen jälkeen Emilia haki Lahti Energialle avoimella hakemuksella. Kuin sattuman kauppaa oli, että markkinointiviestinnän tehtävien parissa oli juuri tarvetta lisäkäsille! Aiempaa kokemusta energia-alalta ei työsuhteen alkaessa ollut.  

Markkinointiassistentti työskentelee muun muassa viestinnän, markkinointimateriaalien ja sosiaalisen median parissa. Emilian vahvuuksia on erityisesti tiedon visualisointi, graafinen suunnittelu ja kuvittaminen. 

Tehtävien vaihtelevuus tekee työstä mielenkiintoista

– Lahti Energialla pääsee tuottamaan monipuolisesti erilaisia sisältöjä. Tehtävien vaihtelevuus tekee työstä mielenkiintoista ja mahdollistaa uuden oppimista. Parasta työssä on työympäristön rento ilmapiiri ja se, että täällä rohkaistaan ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja. 

Emilia on aiemmalta koulutukseltaan merkonomi ja hänellä on pitkä kokemus asiakaspalvelusta ja myyntityöstä. Tämä näkyy myynnillisenä ja asiakaslähtöisenä otteena sisältöjen suunnittelussa. Markkinointiviestintää suunnitellessa on hyödyllistä tiedostaa erilaisia asiakasryhmiä ja suunnitella kohdennettuja sisältöjä eri kanaviin ja tarpeisiin. 

– Markkinointiassistentin tehtävässä hyödyksi on järjestelmällinen työote ja kyky pitää useita lankoja käsissä samaan aikaan. Olen luonnostaan kova suunnittelemaan, aikatauluttamaan ja selvittämään asioita. 

Poikkeusajan työjärjestelyt ovat tulleet Emilialle tutuiksi jo opintojen aikana työharjoittelujaksojen yhteydessä. Harjoittelut suoritettiin pääosin etänä, joten etätyökäytännöt ja -työkalut tulivat tutuiksi. Tästä syystä uudessa työssä aloittaminen hybridimallina ei ole tuntunut hankalalta, vaan siihen on jo tottunut.