Verkkopäällikkö

Harri Mäki-Saari toimii Lahti Energialla verkkopäällikkönä. Lue, mitä hänen työnsä edellyttää!

Harrin työnkuvaan kuuluu putkiverkon ylläpitotiimin vetäminen. Tiimin tehtäviä ovat putkiverkon käyttö ja ylläpito, rakennuttaminen, valvonta, suunnittelu, sekä verkkotiedon dokumentointi.

Rakentamiskausi on parhaillaan käynnissä ja kesällä Harrin tiimille ajankohtaisia ovat erityisesti erilaiset uudisrakentamiseen ja saneeraukseen liittyvät työt.

”Työuralta mieleen on jäänyt erityisesti Lahden ja Nastolan välisen kaukolämpölinjan rakentaminen vuonna 2013.”

Harri on koulutukseltaan rakennusinsinööri ja ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli Lahti Energialla rakentamispäällikkönä. Ennen Lahti Energialle siirtymistä Harri työskenteli muun muassa insinööritoimistossa ryhmäpäällikkönä.

– Olen työskennellyt aikaisemmin maanrakennuksen, talo- ja teollisuusgeotekniikan sekä infrasuunnittelun parissa. Olen ollut myös suunnittelu- ja tutkimustehtävissä esimerkiksi voimalaitosten rakennuttamisprojekteissa.

Verkkopäällikön työ edellyttää monipuolista asiantuntemusta. Työpäiviin sisältyy esimerkiksi viranomaisyhteistyötä monien eri tahojen kanssa.

– Työtehtävät ovat vaihtelevia. Työ on laajentunut yhä enemmän johtamiseen, edunvalvontaan sekä alan kehittämiseen. Työuralta mieleen on jäänyt erityisesti Lahden ja Nastolan välisen kaukolämpölinjan rakentaminen vuonna 2013.