Ympäristöinsinööri

Laura Korhonen työskentelee Lahti Energialla ympäristöinsinöörinä. Lue, miten hän päätyi meille töihin!

Monipuoliseen työnkuvaan kuuluu muun muassa pienlaitoksiin liittyvää selvitystyötä, lakiseurannan läpikäyntiä, ympäristölupahakemusten laatimista, päästökauppa-asioita sekä turvallisuus- ja ympäristöhavaintokierroksille osallistumista ja raportointia.

Lisäksi Laura toimii energiatehokkuussopimusten yhteyshenkilönä ja energiavastuuhenkilönä Kymijärven voimalaitoksen osalta.

Laura on valmistunut Lahden ammattikorkeakoulusta ympäristöinsinööriksi. Opintojen aikana hän kiinnostui enemmän ympäristö- ja energia-alasta ja opiskeli vielä ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

”Parasta Lahti Energialla ovat ehdottomasti mukavat työkaverit.”

Ovi Lahti Energialle aukesi diplomityön myötä.

–Diplomityöni oli osa Aalto-yliopiston Immu-hanketta. Hankkeessa etsittiin paikallisia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään, ja Lahti Energia oli mukana hankkeessa. Vuonna 2010 aloitin Lahti Energialla prosessi-insinöörinä. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin vielä kaksi vuotta pienlaitosten käyttöinsinöörinä.

–Energia-alassa kiehtoo erityisesti sen monipuolisuus. Ala kehittyy jatkuvasti, joten myös omaa osaamista täytyy kehittää ja täydentää. Parasta Lahti Energialla ovat ehdottomasti mukavat työkaverit.