Sertifikaatit

Toimimme ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardin ja ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusstandardin vaatimusten mukaisesti. Tästä osoituksena olemme saaneet alla olevat sertifikaatit.

Sertifikaatit ovat määräaikaisia todistuksia siitä, että toimintamme täyttää johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset. Ne kertovat asiakkaillemme ja sidosryhmillemme valitun standardin noudattamisesta ja sitoutumisestamme ympäristö- ja turvallisuustoiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatit ovat voimassa kolme vuotta, mutta edellytykset niiden voimassaololle tarkistetaan vuosittain tehtävillä ulkoisilla auditoinneilla. Sertifioinnin edellytyksenä on, että täytämme toiminnassamme standardin vaatimukset, eikä vakavia poikkeamia ole. Nykyiset sertifikaatit ovat voimassa 19.12.2023-18.12.2026.

ISO14001 -sertifikaatti

ISO45001 -sertifikaatti