Korvaukset sähkökatkosta

Jos sähkökatko yllättää, sinulla on mahdollisuus saada kahdenlaista korvausta.

  1. Voit saada vakiokorvausta, kun sähkökatko on kestänyt yli 12 tuntia. Vakiokorvaus tarkoittaa alennusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta sähkökatkon keston perusteella. Vakiokorvaukset maksetaan automaattisesti.
  2. Voit saada vahingonkorvausta verkkopalvelun virheestä tai viivästyksestä. Virheellä voidaan tarkoittaa sähkön laadun aiheuttamaa vahinkoa sähkölaitteelle tai standardista poikkeavaa sähkön laatua. Viivästyksellä tarkoitetaan puolestaan poikkeamista sovitusta sähköntoimituksen aikataulusta. Vahingonkorvausta tulee hakea erikseen kirjallisesti.

Vahingonkorvaus tarkoittaa, että virheen vuoksi vaurioitunut sähkölaite korjataan tai korvataan. Standardista poikkeavasta sähkön laadusta voit puolestaan saada hinnanalennusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.

Vakiokorvaus sähkökatkosta

Vakiokorvaus sähkökatkosta

Sinulla on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneen sähkökatkon aiheuttamasta haitasta. Lue lisää!

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Voit saada vahingonkorvausta verkkopalvelun virheestä tai viivästyksestä. Lue lisää!

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.