Vakiokorvaus sähkökatkosta

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneen sähkökatkon aiheuttamasta haitasta. LE-Sähköverkko maksaa niistä korvaukset asiakkaille automaattisesti. Korvauksia ei siis tarvitse erikseen hakea, vaan ne hyvitetään sähkölaskun yhteydessä. Korvausten käsittelyaika on enintään kolme kuukautta.

  • Vakiokorvauksen suuruus on riippuvainen käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta.
  • Vakiokorvauksen enimmäismäärä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, kuitenkin enintään 2 000 euroa.
  • Jos sama sähkönjakelun keskeytys ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Vakiokorvauksen määrä

Vakiokorvauksen määrä on käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:

  • 10 %, kun katkos kestänyt 12–24 tuntia
  • 25 %, kun katkos kestänyt 24–72 tuntia
  • 50 %, kun katkos kestänyt 72–120 tuntia
  • 100 %, kun katkos kestänyt 120–192 tuntia
  • 150 %, kun katkos kestänyt 192–288 tuntia
  • 200 %, kun katkos kestänyt yli 288 tuntia.

Lain mukaan korvauksen keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköverkkoyhtiön tietoon.