Pientuotantoilmoitus

Pientuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmiä. Sähköä voi tuottaa pienimuotoisesti myös tuuli- ja vesivoimalla. Sähkön pientuotantoa ovat kaikki teholtaan enintään 2 MVA:n tuotantolaitteistot. Pientuotannosta tulee aina tehdä ilmoitus paikalliselle sähköverkkoyhtiölle.

Huom! VDE-AR-N 4105: 2018–11-vaatimusdokumentin mukaisia laitteita ei enää hyväksytä asennettavaksi suomalaisessa jakeluverkossa 31.12.2022 jälkeen. 1.1.2023 alkaen kaikkien laitteiden tulee täyttää eurooppalaisen pientuotantostandardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimukset.

Mittaus

ma–pe klo 9–15

02917 02926
mittaus@lahtienergia.fi

Näin teet pientuotantoilmoituksen

 1. Varmista kuntasi rakennusvalvonnasta, että sinulla on tarvittavat luvat pientuotantolaitoksen asentamiseen.
 2. Varmista verkkoyhtiöltä ennen hankintaa, että suunniteltu tuotantolaitos täyttää sähköverkon turvallisuusmääräykset, mikäli tuotantolaitoksen koko on alla olevan taulukon arvoja suurempi.
 3. Laitteen toimittaja tai sähköurakoitsijasi täyttää pientuotannon yleistietolomakkeen ja lähettää sen meille osoitteeseen mittaus@lahtienergia.fi.
 4. Yleistietolomakkeen perusteella luomme ja ilmoitamme sinulle pientuotannon käyttöpaikkatunnuksen
 5. Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön ylijäämäsähkön myyntiä varten. Ilmoitathan pientuotannon käyttöpaikkatunnuksen sähkönmyyjälle.
 6. Sähköurakoitsija vastaa laitteen asentamisesta ja siitä, että laite on määräysten mukainen. Sähköurakoitsija tekee laitteen kytkennästä käyttöönottotarkastuksen sekä toimittaa testauspöytäkirjan osoitteeseen mittaus@lahtienergia.fi.
 7. Kytkentäluvan myöntämiseksi pientuotantokäyttöpaikalla tulee olla sähkönmyyjän kanssa sopimus ylijäämäsähkön myyntiä varten ja tarkastuspöytäkirja tulee olla toimitettuna. Ilmoitamme kytkentäluvasta erikseen.
Liittymän koko (A) PJ-liittymän pientuotannon nimellisteho Sn (kVA) Liittymän standardin mukainen mitoitusoikosulkuvirta Ik (A)
3×25 11 250,0
3×35 11 250,0
3×50 11 250,0
3X63 14,1 320,0
3×80 18,7 425,0
3×100 25,5 580,0
3×125 31,5 715,0
3×160 41,8 950,0
3×200 55 1250,0
3×250 72,6 1650,0
3×315 96,8 2200,0

Tutustu seuraaviin lomakkeisiin ja liitteisiin:

 • Pientuotannon yleistietolomake
 • Pientuotannon tekniset vaatimukset
 • Pientuotannon testauspöytäkirja
 • Ohje sähköntuotantolaitteiston liittämisestä jakeluverkkoon

Löydät tarvittavat lomakkeet ja liitteet täältä!

Pelastusviranomaisen paloturvallisuusohje aurinkosähköjärjestelmille

Sähköverovelvollisuus

Sähköverovelvollisuuden kannalta sähköntuottaja voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

Tuotantoteho enintään 100 kVA

Pientuottaja ei ole velvollinen maksamaan sähköveroa. Pientuottajan ei tarvitse rekisteröityä verovelvolliseksi eikä tehdä veroilmoituksia omasta sähköntuotannosta.

Tuotantoteho yli 100 kVA, tuotettu sähköenergia enintään 800 000 kWh vuodessa

Sähköntuottajan tulee rekisteröityä sähköverovelvolliseksi Verohallinnolle. Sähköntuottaja toimittaa veroilmoituksen kerran vuodessa, jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa.

Tuotantoteho yli 100 kVA, tuotettu sähköenergia yli 800 000 kWh vuodessa

Sähköntuottajan tulee rekisteröityä sähköverovelvolliseksi Verohallinnolle. Sähköntuottaja toimittaa veroilmoituksen kerran kuukaudessa, riippumatta syöttääkö voimalaitos sähköenergiaa sähköverkkoon. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.

Energiaverotus – vero.fi

PIENTUOTANNON NETOTUS

Lahti Energia Sähköverkko Oy ottaa 1.1.2023 alkaen käyttöön sähkönkulutuksen ja -tuotannon netottavan mittaustavan kaikille, joiden tuotanto on enintään 100kVA.

Uudessa mittaustavassa kulutus ja tuotanto lasketaan mittausjakson sisällä yhteen. Lue netotuksesta lisää täältä.