Etämittauksessa huomioitavaa

Kaikki uudet sähköenergian mittalaitteet ovat etäluettavia. Kuuluvuuden varmistamiseksi mittalaitetilalta tulee tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille. Vastuu antennikaapelireittien järjestämisestä on sähköurakoitsijalla.

Kun kyseessä on rakennus, jossa on useampia mittalaitetiloja, tulee jokaisesta erillisestä mittalaitetilasta olla reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välillä. Antennikaapelireitti voi olla esimerkiksi muoviputki JM25 tai kaapelihylly.

Tärkeää muistaa

Sähköurakoitsija ei saa poistaa, siirtää tai asentaa Lahti Energia Sähköverkko Oy:n mittareita ilman sähköverkon liittymämyynnin lupaa. Luvatta tehdystä mittarin poistosta, siirrosta tai asennuksesta laskutetaan sähköurakoitsijalta mittareiden asennusmaksut sekä selvitystyöstä ja tietojärjestelmiin tehdyistä tietojen korjauksista aiheutuneet kustannukset.

Mittalaitteiden asennus

Mittalaitteet asennetaan, kun

  • huoneisto- tila- ja ryhmäkeskusnumeroinnit ovat yhdenmukaiset ja paikoillaan mittauskeskuksen merkintöjen ja huoneistonumerointien kanssa,
  • jokaiselle asennettavalle mittarille saadaan jännite, jotta voidaan varmistua etäluettavan mittarin oikeasta asentumisesta luentajärjestelmään,
  • mittalaitetilassa on riittävän hyvä mobiiliverkon kuuluvuus (minimi -85 dBm), tai kenttä pystytään saamaan aikaiseksi lisäantennin avulla ja
  • saneerauskohteissa sähköurakoitsija on valmistellut mahdollisimman suuren kokonaisuuden (esim. porras) mittarointeja kohteeseen yhdellä kertaa. Tällä varmistetaan mittarien oikea-aikainen asennus luentajärjestelmään sekä vältetään verkonrakentajan ylimääräiset käyntikerrat käyttöpaikalla.

Huomioitavaa

Edellytämme seuraavaa, jos suuren mittarikokonaisuuden (esim. porras) vaihtaminen ei järjesty sähköurakoitsijalta saneerauskohteessa kerralla:

  1. Lahti Energia Sähköverkon verkonrakennusurakoitsija asentaa ja kytkee mittarit valmiiksi yhteismittauskeskuksiin raportoimatta niitä järjestelmään.
  2. Sähköurakoitsija merkitsee huoneistokohtaisesti jokaiseen kyseisen portaan mittariin jännitteen ensimmäisen kytkentähetken (päivämäärä ja kellonaika tunnin tarkkuudella) esimerkiksi maalarinteipillä mittarin päälle.
  3. Sähköurakoitsija ilmoittaa valmistumisesta verkonrakennusurakoitsijalle, kun koko portaan mittarit on saatu jännitteeseen.
  4. Verkonrakennusurakoitsija käy raportoimassa mittarinvaihdot porras kerrallaan takautuvalla raportoinnilla mittarissa olevan merkinnän mukaan niin, että luentajärjestelmässä on oikea päivämäärä ja tunti.