Liittymän kytkentä ja mittarointi

Liittymällä tulee olla voimassa olevat liittymis- ja sähkösopimukset ennen kytkentä- ja mittarointitilausta. Liittymä kytketään, kun jakeluverkko on valmiina ja urakoitsija on tehnyt sähkölaitteistolle määräysten mukaisen käyttöönottotarkastuksen.

Ennen kytkentä- ja mittarointitilausta tarvitset:

  • liittymissopimuksen
  • voimassa olevan sähkösopimuksen

Ennen mittarin asentamista käyttöpaikoilla tulee olla voimassa oleva sähkösopimus. Sähkönkulutusmittarit pyritään asentamaan 14 vuorokauden kuluessa liittymätilauksesta ja sähkönmyyntisopimuksen rekisteröitymisestä. Sopimukset astuvat voimaan, kun mittari on asennettu.

Muista monimittarointilomake!

Mikäli kiinteistössä on useita mittareita, käytetään lisäksi erillistä monimittarointi-ilmoituslomaketta, johon kirjataan ja eritellään tarvittavat mittaukset. Käyttöpaikat tulee nimetä yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Pientalot kytketään ja mittaroidaan yleensä liittymisjohdon kytkennän yhteydessä. Kiinteistöissä, joissa on useita mittareita, mittarointi tehdään rakennuksen valmistumisvaiheessa. Tällaisia kiinteistöjä ovat muun muassa rivi- ja kerrostalot.

Näin tilaat liittymän kytkennän ja mittaroinnin

  • Sähköurakoitsija tilaa yksittäisen sähköliittymän kytkennän ja mittaroinnin kytkentä- ja mittarointilomakkeella.
  • Jos kiinteistössä tarvitaan useita mittareita, täytetään myös monimittarointi-ilmoitus.
  • Luomme tarvittavat sähkönkäyttöpaikat sähköurakoitsijan täyttämän kytkentä- ja mittarointitilauslomakkeen perusteella.

Kaikki uudet sähköenergian mittalaitteet ovat etäluettavia. Kuuluvuuden varmistamiseksi yksittäiseltä mittalaitteelta tulee tehdä reittivaraus antennikaapelille mittalaitetilan ja ulkoseinän välille. Lue lisää etämittauksista!

Toimi näin:

  1. Lähetä täytetty liittymän kytkentä- ja mittarointitilauslomake sähköpostitse liittymat@lahtienergia.fi.
  2. Liitä tilaukseen tarkastuspöytäkirja liittymisjohdon käyttöönotosta sekä tarvittaessa myös piirustukset, kuten tasopiirustus, pääkaavio ja nousujohtokaavio.