Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Sähköverkkoyhtiöiden on tehtävä ja toimitettava sähköverkon kehittämissuunnitelma Energiavirastolle joka toinen vuosi. Kehittämissuunnitelmassa on esitettävä mm. keskeisimmät jakeluverkkoinvestoinnit, joita jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitäminen, uudet kuormitukset ja uudet sähköntuotantokapasiteetit edellyttävät seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Lisäksi Kehittämissuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet, joilla jakeluverkolle asetetut laatu- ja toimitusvarmuusvaatimukset täytetään ja ylläpidetään. Kehittämissuunnitelmassa esitettävien kehitystoimenpiteiden kustannustehokkuus on osoitettava eri verkkoratkaisujen asianmukaisella kustannusvertailulla. Lisätietoa aiheesta löydät Energiaviraston sivuilta.

Vuoden 2022 Kehittämissuunnitelman yhteydessä on kuultu olennaisia sidosryhmiä, ja kuulemisen tulokset löytyvät Kehittämissuunnitelmasta liitteestä 7.

Kehittämissuunnitelman 2022 yhteydessä on tehty Mauri Mäkelän diplomityö Kustannustehokkaan sähköverkon kehittämisratkaisut Lahti Energia Sähköverkko Oy:n jakelualueella.