Kuva: Lauri Rotko

Innostunut henkilöstö on toiminnan kulmakivi

Vastuullisuus, asiakaskeskeisyys, uteliaisuus ja aktiivisuus – näihin arvoihin perustuu Lahti Energia -konsernin strategia. Yksi strategiamme neljästä painopisteestä ovat innostuneet ihmiset. Se tarkoittaa meille esimerkiksi työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen panostamista.

Luotettava ja vakaa työnantaja

Henkilöstön työturvallisuus ja -hyvinvointi ovat tärkeä osa konsernin toimintaa. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista tarjoamalla laajennetut työterveyspalvelut ja henkilöstöedut. Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kulttuuria ePassia käyttämällä. Työkykytempauksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Jokainen tiimi saa vuosittain myös tiimirahaa, joka on käytettävissä yhteiseen virkistäytymiseen. Lisäksi henkilöstölle tarjotaan vuoden mittaan mahdollisuuksia osallistua erilaisiin tapahtumiin.

Henkilöstömme kuvasi Lahti Energiaa vuonna 2020 sanoilla

  • luotettava
  • vakaa
  • paikallinen
  • hyvä
  • joustava

Vastuullista palkitsemista

Konsernissa on käytössä kannustepalkkiojärjestelmä, jonka määräytymisperusteet vahvistetaan vuosittain. Vuodelta 2020 maksettavan palkkion määrään vaikuttivat tiimi- ja yksikkökohtaisten tavoitteiden toteutuminen, tapaturmataajuus, konsernin käyttökate sekä PIMA-kriteeri, joka mittaa toiminnasta aiheutuneita päästöjä maaperään tai vesistöön.

Henkilöstöämme palkitaan myös henkilöstörahastojen kautta. Rahastoista maksettavilla palkkioilla on omat laskentaperusteensa, jotka eroavat Lahti Energia Oy:lla ja LE-Sähköverkko Oy:lla toisistaan. LE-Sähköverkon palkitseminen ei sähkömarkkinalain mukaan saa olla riippuvainen emoyhtiön tuloksesta. Konsernissa on käytössä myös pikapalkkio- ja aloitepalkkiojärjestelmä.

Riskeihin reagoidaan ripeästi

Arvostamme ammattitaidon kehittämistä ja vahvistamista. Tarjoamme henkilöstöllemme koulutuksia, jotka liittyvät oman työn ja osaamisen kehittämiseen sekä yksikön tai tiimin tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi olemme laatineet vakiintuneet toimintamallit työkykyriskien ja päihdeongelmien hoitoon. Riskit pyritään havaitsemaan jo varhaisessa vaiheessa, ja niihin puututaan mahdollisimman nopeasti. Työterveyshuolto auttaa tarvittaessa tilanteiden ratkaisemisessa yhdessä työpsykologipalvelujen kanssa.

Jatkuva vuoropuhelu

Noudatamme jatkuvaa vuoropuhelua yhteistoimintaneuvottelukuntamme (YTNK) avulla. Neuvottelukuntaan kuuluu sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Kaikki työntekijät kuuluvat Energiateollisuuden työehtosopimuksen piiriin. Lisäksi meillä hyödynnetään paikallista sopimista energia-alan työehtosopimusten soveltamisesta.

Kesätyöpaikka kymmenille nuorille

Paikallisten nuorten työllistyminen on meille tärkeää. Siksi tarjoamme kesätyöpaikan vuosittain noin 30 nuorelle. Kesäharjoittelijat työskentelevät niin voimalaitoksilla, hallintotehtävissä kuin sähkö- ja kaukolämpöverkon kunnostuksessakin.

Kuulumme Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet sen toimintaohjeisiin. Kesäharjoittelijoillemme kuuluvat myös monipuoliset työedut, kuten kattavat työterveyspalvelut ja vapaa-ajan vakuutukset.

Lisäksi meiltä on mahdollista hakea vuosittain harjoittelupaikkaa, ja olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä myös opinnäytetyöntekijöiden kanssa.