Yhteistyökumppanuus

Lahti Energia tukee vastuullisesti ja monipuolisesti paikallista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa sekä lasten ja nuorten urheilua ja huippu-urheilua.

Tavoitteet

Haluamme Lahti Energialla osallistua vastuullisesti ja monipuolisesti paikallisyhteisömme kehitykseen. Tuemme erilaisia hankkeita ja toimijoita, jotka lisäävät Lahden seudun ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Edistämme seudun elinkeinoelämää, osaamista ja vireää kaupunkikuvaa yhteistyössä muiden seudulla toimivien yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa.

Periaatteet

Myös sponsoroinnissa sovellamme visiotamme ”Rohkeasti ilmastopositiivinen vuonna 2035” sekä arvojamme asiakaskeskeisesti, aktiivisesti, uteliaasti ja vastuullisesti.

Kaikki yhteydenotot käsitellään vuodesta 2023 alkaen kirjallisesti, verkkosivuiltamme löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella.

  • Sponsoroitavan toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista
  • Toiminnassa on huomioitava ympäristön mahdollisimman vähäinen kuormittaminen
  • Sponsoroinnin ja kumppanuuden tulee noudattaa Lahti Energian liiketoiminta- ja hankintaperiaatteita (vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet toimittajille)
  • Kumppanuus perustuu kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään kirjallisesti sopimiin velvoitteisiin

Sponsorointikohteita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

  • Kohde tavoittaa lahtelaiset ja tuo hyvinvointia seudulle
  • Kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa
  • Kohde on ensisijaisesti Lahdessa
  • Kohde täyttää sponsoroinnille asetetut edellä kuvatut periaatteet

Kohteet

Valitsemme kerran vuodessa yhteistyökumppanuuskohteet, joita voivat olla urheiluryhmät, koulutukset, tapahtumat, järjestöt tai muut kohteet. Painopisteemme on lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastukset Lahden alueella. Seuraava kohdehaku on lokakuussa 2023 vuodelle 2024.

Tuemme monipuolisesti paikallista urheilua sekä toimintaa

Lahti Energialla on sopimukset kaudeksi 9/2023–5/2024 valtakunnallisella tasolla pelaavien lahtelaisseurojen kanssa:

Sopimukset vuoden 2023 loppuun:

Vuoden 2023 muut urheilu- ja yhteistyökumppanuussopimukset:

Yhteiskunnallinen yhteistyö:

  • Tiedeluokka SOLU
  • Nuorten yrittäjyys ja talous NYT (Yrityskylä Häme)

Rahoitamme kahta professuuria Lappeenrannan-Lahden teknilliseen yliopistoon: tenure track -professuuria vuosina 2019–2023 sekä sähköisen liikenteen professuuria vuosina 2022–2025.

Olemme mukana Lapsellista ry:n Puuhakampanjassa, jossa lahjoitetaan vuosittain puuhakasseja pitkäaikaissairaille lapsille Päijät-Hämeen keskussairaallaan.

Kohteet, joita Lahti Energia ei sponsoroi

Lahti Energia ei sponsoroi toimintaa/kohteita, joihin sisältyy Lahti Energialle merkittävä maineriski, esimerkiksi taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ympäristövastuun näkökulmasta. Emme tue toimintaa, joka voidaan nähdä puoluepoliittisena tai uskonnollisena kannanottona.

Sopimukset

Lahti Energia tekee kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan kohteen kanssa. Sopimukseen kirjataan sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen ajallinen kesto.

Hakemukset

Yhteistyöhakemukset jätetään sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen huolellinen täyttäminen edistää sen käsittelyä. Hakemukset käsitellään vuosittain lokakuussa. Linkki lomakkeeseen avataan lokakuussa 2023.