Syrjimättömyyden varmentaminen

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, monopolimuotoista liiketoimintaa. Verkonhaltijan on kohdeltava kaikkia sähköverkon käyttäjiä tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Tämän velvoitteen varmistamiseksi LE-Sähköverkko Oy on laatinut toimenpideohjelman syrjimättömyyden varmistamiseksi. Ohjelmassa on määritelty toimenpiteet, joiden avulla verkonhaltija arvioi toiminnassaan syrjimättömyyttä sekä varmistaa henkilöstönsä ja käyttämiensä ulkopuolisten palveluntuottajien syrjimättömän toiminnan.

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä – toimenpideohjelma

Syrjimättömyyden varmentamisohjelman raportti 2020