Syrjimättömyyden varmentaminen

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, monopolimuotoista liiketoimintaa. Verkonhaltijan on kohdeltava kaikkia sähköverkon käyttäjiä tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Tämän velvoitteen varmistamiseksi Lahti Energia Sähköverkko Oy on laatinut toimenpideohjelman syrjimättömyyden varmistamiseksi. Ohjelmassa on määritelty toimenpiteet, joiden avulla verkonhaltija arvioi toiminnassaan syrjimättömyyttä sekä varmistaa henkilöstönsä ja käyttämiensä ulkopuolisten palveluntuottajien syrjimättömän toiminnan.

Syrjimättömyyden varmentaminen Lahti Energia Sähköverkko Oy:ssä – toimenpideohjelma

Syrjimättömyysraportti vuodelta 2022