Taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa

Taloudellinen vastuu rakentuu osaavan henkilöstön ja hyvien rahoittajasuhteiden varaan. Samalla tuotamme lisäarvoa omistajallemme Lahden kaupungille ja tätä kautta kaikille lahtelaisille. 

Hyvä hallintotapa tarkoittaa johdonmukaista sitoutumista yhteisiin arvoihin, toimintaperiaatteisiin ja sidosryhmien vaateisiin, joilla ylläpidetään ja asetetaan etusijalle yhteinen etu. Hyvä hallintotapa on tilannesidonnaista. Se perustuu hyvään käyttäytymiseen ja riskien tunnistamiseen. Keskeistä on yhtenäisen tekemisen kulttuuri kaikessa toiminnassa.

Lahti Energian vastuullisuusraportti

Tutustu vuoden 2021 vastuullisuusraporttiin!

Vastuullisesti energiamarkkinoilla

Vastuullisesti energiamarkkinoilla

Toimimme energiamarkkinoilla vastuullisesti tuottaen ja jakaen energiaa asiakkaidemme tarpeisiin. Lue lisää, miten hankimme polttoaineemme ja tuemme kiertotaloustavoitteita!

Kestävää kasvua vahvalla talousjohtamisella

Kestävää kasvua vahvalla talousjohtamisella

Vastuullinen talousjohtaminen perustuu hyviin rahoittajasuhteisiin. Liiketoiminnassa haemme rohkeasti uutta suuntaa ja investoimme harkiten. Lue lisää talousjohtamisestamme!