Kymijärven voimalaitokset ilmakuvassa

Vastuullisesti energiamarkkinoilla 

Toimimme energiamarkkinoilla vastuullisesti tuottaen ja jakaen energiaa asiakkaidemme tarpeisiin. Samalla tuotamme lisäarvoa omistajallemme Lahden kaupungille ja tätä kautta kaikille lahtelaisille. Riskienhallinta kuuluu oleellisena osana toimintaamme. Noudatamme kaikkia energiamarkkinoita ohjaavia lakeja ja säädöksiä. Pyrimme myös edistämään energiamarkkinoilla reilua kilpailua sekä kohtelemaan kaikkia markkinatoimijoita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.  

Meille on tärkeää auttaa energiamarkkinoita kehittymään entistä ympäristöystävällisemmiksi.

Luotettavalla energiantuotannolla luomme turvaa, elinvoimaa ja hyvinvointia asiakkaillemme, paikallisyhteisölle sekä koko yhteiskunnalle. Olemme myös osaltamme turvaamassa sähkön toimitusvarmuutta koko Suomessa: Kymijärven kaasuturbiini on mukana Suomen kansallisessa tehoreservissä, jota tarvitaan sähkönkäytön ääritilanteissa.