Kulutus- ja olosuhdepalvelu

Kulutus- ja olosuhdepalvelumme antaa taloyhtiölle faktaa päätöksenteon tueksi. Mahdolliset ongelmat voidaan paikantaa, jotta ne eivät ehdi aiheuttaa vahinkoa.

Asukkaille ja osakkaille on tärkeää, että olosuhteet ovat terveelliset ja kiinteistön arvo säilyy. Kulutus- ja olosuhdepalvelun avulla taloyhtiö voi säästyä turhilta korjausinvestoinneilta ja säästää energiaa, jotta asumiskustannukset pysyvät aisoissa.

Palvelu sopii kaikille taloyhtiöille, niin pienelle kuin suurelle, vanhalle tai uudelle.

Palvelussa voidaan seurata esimerkiksi:

  • lämpötilaa
  • ilmankosteutta
  • hiilidioksiditasoa
  • veden- ja energiankulutusta

Soita tai laita sähköpostia, niin keskustellaan lisää!

Jarmo Virtanen

Jarmo Virtanen

Myyntipäällikkö (taloyhtiöt)
029 000 8153
jarmo.virtanen@lahtienergia.fi

Järkevät päätökset perustuvat faktoihin

Jatkuvalla mittauksella voidaan paikantaa todelliset ongelmakohdat ja poistaa ne soveltuvalla tavalla, jolloin vältetään turhat remontit.

Investointien ja toimenpiteiden vaikutukset nähdään jatkuvasta mittausdatasta. Datan avulla voidaan edistää energiatehokkuutta, kohtuullista vedenkulutusta ja sisäilman laatua sekä todentaa investointien vaikutusta kulutukseen ja olosuhteisiin.

Hälytys raja-arvoista poikkeavista mittauksista

Mittauksia ei ole tarpeen pitää jatkuvasti silmällä, sillä palveluun voidaan asettaa hälytys kertomaan mittauksista, jotka eivät ole annettujen raja-arvojen sisällä.

Infonäyttö kannustaa asukkaita

Porraskäytävään voidaan viedä infonäyttö, jolla asukkaille viestitään, ovatko olosuhteet kunnossa sekä energian- ja vedenkulutus kohtuullisella tasolla. Yksityisyyden suojan turvaamiseksi infonäytöllä ei kerrota asuntokohtaisia tietoja.

Kuka mittauksia seuraa ja miten?

Sopimuksessa määritellään, kenellä on pääsy mittaustietoihin. Esimerkiksi taloyhtiön johto, huoltoyhtiö ja isännöitsijä voivat hyödyntää mittausdataa ja asettaa hälytyksiä poikkeavista mittauksista. Mittaustietoja voi tarkastella vaikkapa tietokoneella tai älypuhelimella.

Onko mittauksen toteuttaminen kallista?

Mittauksen toteutus on edullista, sillä langattoman ratkaisun ansiosta ei tarvita kaapelointia tai vaativia asennustöitä.

Kuinka paljon palvelu maksaa taloyhtiölle?

  • Kiinteistön energiankulutuksen seuranta 6 €/kk
  • Lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta 4,5 €/kk mittaria kohden (sopiva määrä 1 kpl/huoneisto tai tila)

Esimerkiksi 30 huoneiston taloyhtiössä, johon asennetaan 1 mittari/huoneisto sekä kaukolämmön ja sähkönkulutuksen seuranta, kustannukset ovat yhteensä 147 €/kk (alv 24 %).

Seurannat ja sovellukset

Kaukolämpö
Mahdollistetaan energiansäästö mm. tunnistamalla lämpövuodot tai ylilämmitys. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia.

Sähkö
Mahdollistetaan energiansäästö mm. tunnistamalla, mihin ja milloin sähköä kuluu. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia ja varmistetaan järjestelmien toimivuus.

Maalämpö
Tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet. Varmistetaan järjestelmän toimivuus. Seurataan tehtyjen energiatehokkuustoimien vaikutuksia.

Lämmöntalteenotto
Varmistetaan järjestelmän toimivuus.

Aurinkopaneelit
Varmistetaan järjestelmän toimivuus ja seurataan tuottoa.

Vesi
EU-direktiivin myötä huoneistokohtainen mittaus on tulossa Suomessa pakolliseksi kaikenikäisiin kiinteistöihin. Mittausdatalla kustannukset voidaan jakaa oikeudenmukaisesti ja paikantaa vesikalusteiden vuodot tai jopa alkanut vesivahinko.

Lämpötila

Yhden asteen pudotus vastaa noin 5 %:n säästöä energiakustannuksissa. Asumisterveysasetuksessa asuinhuoneiston lämpötilarajat ovat lämmityskaudella 18–26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella 18–32 °C. Asetus velvoittaa taloyhtiön hallitusta. Lämpötilatasojen toteutumista voidaan seurata mittausdatasta. Mittauksista voidaan todeta kiinteistön lämmitysverkoston toimivuus ja kunto.

Ilmankosteus

Kuiva sisäilma aiheuttaa hengitystie- ja iho-oireita. Korkea, yli 70 %:n ilmankosteus aiheuttaa mikrobien lisääntymistä rakenteissa.

Hiilidioksidi

Erinomainen ilmanvaihdon riittävyyden mittari. Jos asuinhuoneiston sisäilman hiilidioksidipitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman pitoisuus, on kiinteistönomistaja velvollinen korjaamaan tilanteen (asumisterveysasetus).

TVOC

Ilmanlaadun mittari, joka tunnistaa hajoavat orgaaniset yhdisteet ja kertoo, onko rakennus terve.

Pienhiukkaset

Ilmanlaadun mittari, joka kertoo, onko rakennus terve ja siisti. Mittari osoittaa, pääseekö ulkoilman epäpuhtauksia ilmanvaihdosta sisäilmaan tai imetäänkö sisäilma rakenteista.

Paine-ero

Ilmanvaihdon toimintaa kuvaava tieto. Mittari kertoo, imetäänkö korvausilma rakenteista vai tuloilmakanavista.