Biokaasulaitoksen käyttöönotosta mahdollista hajuhaittaa

Lahti Energia ottaa käyttöön uutta biokaasulaitosta Hartwallilla Lotilan teollisuusalueella. Biokaasulaitoksen käyttöönoton yhteydessä (touko-kesäkuussa 2023) saattaa tapahtua satunnaisia lyhyitä kaasun ulospuhalluksia, joista voi aiheutua hetkellistä hajuhaittaa Hartwallin laitosalueen ympäristöön.

Lisätietoa:

One1 Oy, Jarkko Tenhunen, puh. 044 575 8990, jarkko.tenhunen@one1.fi

Lahti Energia Oy, Sandor Luukkainen, puh. 029 000 8248, sandor.luukkanen@lahtienergia.fi