Energinen ongelmanratkaisija nauttii vauhdista

Kaukolämpöinsinööri Johanna Iivonen nauttii ratkoessaan asiakkaiden ongelmia. Lue myös muita mielenkiintoisia artikkeleita!

— Hiljattain selvitin eräälle asiakkaalle, miksi hänen kaukolämpöjärjestelmänsä piti kummallista ääntä. Haluan tehdä työtäni lähellä asiakasta, mutta ongelmanratkaisun kautta. Esimerkiksi myyntityöhön minusta ei olisi, Johanna pohtii.

Johanna Iivonen varmistaa tiimeineen sen, että Lahti Energian asiakkaat saavat mahdollisimman toimivat kaukolämpökytkennät ja tasalaatuista lämpöä koteihinsa. Työtehtävät liittyvät kaukolämpöverkon tekniseen asiakaspalveluun.

— Tarkistan uudis- ja saneerauskohteiden LVI-suunnitelmat kaukolämpölaitteistojen osalta ja lähetän asentajan paikan päälle varmistamaan, että mitoitukset, säätöventtiilit ja kytkennät ovat kokonaisuuden kannalta kunnossa. Päävastuu neuvonnasta on kohteessa käyvällä asentajalla, mutta myös omaan työhöni kuuluu paljon asiakaspalvelua.

Kesäharjoittelijasta esimiestehtäviin

Tekniikka ja fysiikka kiinnostivat Iivosta jo kouluvuosina, mutta tarkka suunta löytyi sattumien kautta. LVI-insinöörikoulutuksen aikana varmistui, että ala oli hänelle juuri oikea.

Lahti Energia tuli Johanna Iivoselle tutuksi jo opiskeluaikana kolmella kesätyöjaksolla. Ensimmäisenä kesänään hän muun muassa siivosi Teivaanmäen lämpölaitoksessa. Nuoren naisen kyvyt huomattiin kuitenkin nopeasti, ja opintojen loppuvaiheessa hän teki Lahti Energialla jo nelipäiväistä työviikkoa kaukolämmön perusparannus- ja saneeraustehtävissä. Valmistumisen jälkeen vastuu kasvoi työnjohtotehtävillä ja omilla alaisilla.

Jatko-opintoja ja vauhdikkaita harrastuksia

Nyt Iivonen suorittaa työnsä ohella esimiestyön erikoisammattitutkintoa. Haaveissa siintävät myös tekniikan alan jatko-opinnot aina diplomi-insinöörin tutkintoon saakka.

— Kunnianhimo ja energia riittäisivät yliopisto-opintoihin, mutta varmaan olisi järkevintä suorittaa tuo erikoisammattitutkinto ensin alta pois.

Vaikka Iivosen työn pääpaino on esimiestyössä ja suunnittelussa, käytännön työ houkuttelee ja motivoi häntä edelleen.

— Jos vain tulee mahdollisuus mennä kaukolämpökaivoon venttiilejä kääntelemään, en jätä tilaisuutta käyttämättä, Iivonen nauraa.

Huonoksi paikallaan olijaksi tunnustautuva Johanna kaipaa aktiviteettejä myös vapaa-ajallaan. Kokeilunhaluisen ja vauhdista pitävän naisen harrastuksiin kuuluvat muun muassa laskuvarjohypyt, sisäsurffaus ja trampoliiniakrobatia. Vapaa-aikaa tahdittaa myös chihuahua Nitro, joka kulkee emäntänsä mukana lähes joka paikassa.

Teksti: Anne Tuovinen
Kuva: Aki Loponen