Kaukolämpötyömaita liikenteessä – kyllä kiitos!

Kaukolämpötöiden ansiosta lämpö kulkee jatkossakin varmasti asiakkaiden koteihin. Lahti Energian rakentamispäällikkö Harri Mäki-Saari ja kaukolämpöinsinööri Esa-Matti Larjo kertovat, miksi kaukolämpötyöt ovat tärkeitä.

Tasainen, varma ja riittävä lämpö

Kaukolämpötöillä huolehditaan 99,98 %:sti varmasta lämmöstä. Työmailla korjataan joko kaukolämpövuotoa tai tehdään ennakoivaa huoltoa. Töitä tehdään jo paljon ennen asiakkaille luvattua laatutasoa.

–  Viat tai uhkaavat vajeet eivät näy asiakkaille kuin vain poikkeuksellisissa vuodoissa. On kuvaavaa, että kovimpina pakkaspäivinä kahvipöydissä keskustellaan, jäätyvätkö vesiputket ja käynnistyvätkö autot. Kaukolämpöä ei huomata, Mäki-Saari kuvailee.

Kyse on myös turvallisuudesta: huolletut putket eivät vuoda ja aiheuta kiinteistöille vahinkoa tai ohikulkijoille vaaraa.

Helppo ja nopea lämmitysmuoto

Työmailla liitetään myös uusia taloja kaukolämpöverkkoon. Viime vuonna kaukolämpö tuotiin lähes 70 prosentille uudisrakennuksista. Kaukolämpöön vaihdetaan myös paljon muista lämmitysmuodoista.

– Kaukolämpöön vaihdetaan paljon varsinkin öljylämmityksestä. Vaihtajien osuus on ollut viime vuosina 20–25 prosenttia kaikista uusista kaukolämpöasiakkaista, Larjo huomauttaa.

Asukkaalle kaukolämpö on helppo ja nopea lämmitysratkaisu. Se on usein tarjolla olevista vaihtoehdoista elinkaarikustannuksiltaan edullisin, ja sen hankkiminen onnistuu usein pelkällä ilmoituksella. Lisäksi vuosittaiset huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannukset ovat pieniä.

– Varmistamme asiakkaiden puolesta laitteiden mitoituksen, asennuksen ja toimivuuden, Larjo kertoo.

Paikallinen ja puhdas energianlähde

Lahti Energian kaukolämpö tuotetaan Kymijärven voimalaitoksilla. Ensi vuonna kaukolämpö vihertyy entisestään, kun Kymijärvi III -biolämpölaitos valmistuu ja energiakäännös toteutuu. Uusi laitos tuottaa lämpöä täysin kivihiilettömästi ja työllistää samalla 60–70 paikallista henkilöä.

– Kaukolämpöputkissa voi myös siirtää hukka- ja ylijäämälämpöä tarpeen mukaan. Verkko on itsessään energiavarasto, ja jatkossa siihen voidaan liittää esimerkiksi vuodenaikavarastoja, joilla lämmöntulo varmistetaan, Mäki-Saari lisää.

Kaukolämpö on kaupungeissa ympäristöystävällisin ja siksi myös tulevaisuuden lämmitysvaihtoehto.

Miksi kaukolämpötöissä kestää?

Miksi koko katu kaivetaan auki, jos töitä tehdään vain kadun toisessa päässä?

Kaukolämpötöissä edetään vaihe kerrallaan tietyssä järjestyksessä. Samalla huomioidaan myös asiakkaat ja liikenne. Koko aluetta ei voida huoltaa samanaikaisesti, mutta katu tulee kuitenkin avata muun muassa kaukolämpöputken teknisten ominaisuuksien ja työjärjestyksen noudattamisen takia.

Miksi työmaalla ei tapahdu mitään?

Työmaalla tehdään yksityiskohtaista työtä huolella, työvaihe kerrallaan. Työn edistyminen voi tarkoittaa pieniä teippauksia tai kuparilangan kiinnittämistä, joita ohikulkija ei aina edes huomaa.

Työmaalla voidaan myös odottaa sopivaa lämmönjakelun keskeytyshetkeä, jotta uusi kaukolämpöverkon osa voidaan kytkeä verkkoon. Esimerkiksi teollisuusasiakkaat sanelevat keskeytysten ajankohdille omat ehtonsa. Pääajatus on, että lämmönkeskeytys aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa kaikille asiakkaille.

Lisäksi työ voi odottaa tietynlaisia sääolosuhteita, esimerkiksi tiettyä lämpötilaa. Kovalla pakkasella paineinen kaukolämpövesi on yli 100-asteista. Silloin kaukolämpöputkien tyhjentäminen synnyttäisi henkilöstön ja ohittavan liikenteen turvallisuutta vaarantavaa, tiheää vesihöyryä. Myös rakentamisessa käytettävät koneet ja työkalut asettavat omat lämpötilarajansa.

Mikä kaukolämpötöissä kestää?

Kaukolämpötöissä monen tekijän tulee osua kohdilleen, jotta töitä voidaan tehdä. Verkon korjaustöihin voi kuulua toistakymmentä toisistaan riippuvaa työvaihetta kaivettavan maan sulatuksesta vanhan kanavan purkamiseen ja putkitöistä maan pinnan viimeistelyyn. Lisäksi työ on hyvin tarkkaa, koska pienikin vuoto tai huolimattomuus ovat merkittäviä.

Taloyhtiöille uusi kaukolämpöpalvelu

Lahti Energia pilotoi parhaillaan uutta kaukolämpöpalvelua taloyhtiöille. Uudessa palvelumallissa taloyhtiö luovuttaa lämmitysjärjestelmän valvonta-, huolto- ja kehittämisvastuun Lahti Energialle, joka vastaa myös mahdollisista laite- ja järjestelmäinvestoinneista. Palvelun työnimenä on Kaukolämpö 2.0.

Taloyhtiölle järjestely tarjoaa mahdollisuuden hintatason alennukseen sopimuskauden ajaksi. Säästö voi syntyä esimerkiksi kiinteistön lämmöntuotannon tehostamispotentiaalista.

–  Parhaimman hyödyn uudesta kaukolämpöpalvelusta saavat vanhat taloyhtiöt, joissa esimerkiksi kaukolämpölaitteet ovat vanhoja ja huonossa kunnossa, Lahti Energian liiketoiminnan kehityspäällikkö Juha-Pekka Moisio kertoo

Uusi palvelu tarjoaa taloyhtiölle ensi sijassa helppoutta ja vaivattomuutta lämmitysasioiden hoitoon. Taloyhtiö hyötyy myös ennustettavista kustannuksista, kun lämmityslasku pysyy koko sopimuskauden ajan samana.

Teksti: Janina Jokimies
Kuva: Lahti Energia