Koskisen pääsi puulla pitkälle

Kärkölässä sijaitsee globaali puualan erikoisosaamisen keskittymä, joka käyttää bioenergiaa tuotannossaan.

Koskisen tarina alkoi 109 vuotta sitten, kun perheyrityksen perustaja Kalle Koskinen aloitti sahausuransa aluksi pienessä osuuskunnassa. Kalle Koskisesta kehkeytyi vuosien saatossa merkittävä työllistäjä kotikuntaansa Kärkölään.

Kallen poika Kalevi Koskinen jatkoi isänsä työtä ja laajensi sahatoiminnan vaneri- ja lastulevyteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen. Koskisen vaneritehdas perustettiin vuonna 1966. Edelleen Kärkölän Järvelässä pääpaikkaansa pitävä Koskisen konserni työllistää lähes 1 100 ihmistä ja vie tuotteistaan yli puolet ulkomaille. Koskisen pyörittää Suomen suurinta koivuvaneritehdasta ja Suomen ainoaa lastulevytehdasta.

– Tällä hetkellä puutuoteteollisuuden kysyntä on hyvä. Esimerkiksi Kiinan vienti vetää erinomaisesti. Nykyhaasteet ovat enemmän puutavaran saatavuudessa. Sitä menee meillä paljon. Päivässä meille tuodaan noin sata rekkaa tukkipuuta, toimitusjohtaja Jukka Pahta kertoo. 

Bioenergiaa tuotantoon

Koskisen emoyhtiö on Koskitukki Oy, joka vastaa puun-hankinnasta. Tytäryhtiö Koskisen Oy tuottaa erilaisia puu-tuotteita, kuten koivuvaneria, havusahatavaraa, lastulevyä, taloteollisuuden valmiselementtejä ja ohutviilutuotteita. Myös bioenergiasta on kasvanut iso osa Koskitukin liiketoimintaa.

Yritys käyttää hakkuutähteistä ja puunjalostuksen sivutuotteista tehtävää haketta oman konsernin tehtaiden polttoaineena ja myy sitä myös muihin voimaloihin. Koskisen Oy ulkoisti kahden lämpölaitoksensa operoinnin ja huollon jo muutama vuosi sitten.

Toinen lämpölaitos sijaitsee Järvelän keskustassa, ja sen energiaa käytetään vaneritehtaaseen ja Kärkölän kunnan kaukolämmön tarpeisiin. Toinen laitos on Mäntsäläntien varressa Tarhanmäellä, ja sen tuottama energia päätyy sahatavaran kuivaukseen.

Lämpöliiketoiminnan myyminen

Koskisella mietittiin pitkään lämpöliiketoiminnan myy-mistä, koska se ei ole konsernin ydinosaamista. Lokakuussa 2017 Koskisen Oy myi koko lämpöliiketoimintansa Lahti Energialle. Käytännössä Koskisen maksaa nyt Lahti Energialle käyttämästään energiasta. Lahti Energia omistaa lämpölaitokset ja vastaa niiden toiminnasta.

– Etsimme pitkään yhteistyökumppania. Lahti Energia valikoitui paikallisuutensa ja sopimusten läpinäkyvyyden ansiosta. Myymme myös Lahti Energian muihin voimaloihin haketta polttoaineeksi, joten tämä kauppa oli luontevaa siinäkin mielessä, Pahta toteaa.

Yhteistyö on lähtenyt hänen mukaansa hienosti liikkeelle, ja jo nyt suunnitellaan toiminnan kehittämistä.

Pienajoneuvot lisääntyvät

Koskisen liiketoiminta on laajentunut merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. Nykyään yhtiön liikevaihto on lähes 270 miljoonaa euroa. Esimerkiksi vuonna 2017 Koskisen toimitti erilaisia puutuotteita 70 maahan.

– Eurooppaan menee paljon vaneria erilaisten kevytkulkuneuvojen rakentamiseen, kuten trailereiden ja bussien lattioihin. Pienemmät paketit kulkevat nykyään nettikaupan kautta, mikä näkyy myös meillä, Pahta kertoo.

Pahtan mukaan Koskisen suosio perustuu asiakkaille räätälöityihin tuotteisiin ja nopeisiin toimitusaikoihin eli asiakaskeskeisyyteen. Tämä on ollut yrityksen ohjenuorana aina, lähtien jo K. Koskisen sahalta.

Koskisen konserni

  • Emoyhtiö on Koskitukki Oy, joka vastaa puunhankinnasta ja bioenergiasta. Tytäryhtiö Koskisen Oy vastaa levy-, saha-, talo- ja ohutvaneriteollisuudesta.
  • Koskisen ja Koskitukin lisäksi brändejä ovat Kore, joka tarjoaa ratkaisuja kuljetusvälineisiin, ja Herrala, joka tekee taloteollisuuden tuotteita aina omakotitaloista kerrostaloihin.
  • Henkilöstöä on lähes 1 100, joista noin 750 työskentelee Järvelässä. Lisäksi henkilöstöä työskentelee Vierumäellä ja Hirvensalmella sekä Puolassa Toporowissa ja Venäjällä Sheksnassa. Kokonaisliikevaihto 270 miljoonaa euroa (vuosi 2017).

Teksti: Maija Joutjärvi
Kuvat: Juha Tanhua