E:ON sijoittaa sähköautojen latauspalveluja kehittävään Virtaan

Suomalainen sähköautojen latauspalveluyhtiö Virta (Liikennevirta Oy) on saanut merkittävän pääomasijoittajan yhtiön päästyä sopimukseen Euroopan johtavan energiayhtiön E.ONin kanssa. E.ONin pääomasijoitus kiihdyttää Virran kasvua ja vahvistaa yrityksen asemaa Euroopan markkinoilla.

”Olemme Liikennevirran osakkaina hyvin mielissämme tästä sopimuksesta. E.ONin sijoitus nopeuttaa Virran latausverkon laajenemista ja yhtiön kansainvälistymistä. Olemme ylpeitä voidessamme olla mukana tässä kehityksessä ja omalta osaltamme auttamassa Eurooppaa ilmastonmuutoksen hidastamisessa liikennepuolella,” toteaa Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

Energiakäännös – siirtyminen fossiilisista polttoaineista vähäpäästöiseen, uusiutuvaan energiaan – on Lahti Energian tärkeimpiä strategisia tavoitteita.

”Sähköisen liikenteen kehittäminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen ovat osa tätä strategiaa. Omalla alueellamme olemme yhdessä Liikennevirran kanssa rakentaneet latausverkostoa ensimmäisten toimijoiden joukossa”, Seesvaara kertoo.

Lahdessa on neljä Liikennevirran operoimaa latauspistettä, joista kolme on Lahti Energian asentamia.

Aiemmin tänä vuonna Virta ja EO.N solmivat yhteistyösopimuksen, jonka myötä yritykset lanseeraavat tuhansia älykkäitä latausasemia ympäri Eurooppaa. Yhteistyön tuloksena yksi Euroopan kattavimmista latausverkostoista toimii Virran teknologialla.

Virta perustettiin vuonna 2013 Helsingissä. Yritys tunnetaan Euroopassa älykkäiden latauspalveluiden innovaatiojohtajana ja yhtenä alansa kärkinimistä. Tällä hetkellä Virta palvelee yli 200 yritysasiakasta 19 maassa. Helsingin lisäksi yrityksellä on toimistot Saksassa, Ranskassa ja Ruotsissa.

Sähköautot ovat keskeisessä asemassa energia-alan murroksessa: liikenteen sähköistymisellä on suora vaikutus sähköntuotannon hiilidioksidipäästöihin. Uusiutuvan energian tuotanto lisää tarvetta tasapainottaa sähköverkkoa. Sähköautot tarjoavat joustavuutta uusiutuvan sähkön tuotannon ja kulutuksen välille.

Virran päätavoite on tuoda sähköautot ihmisten päivittäiseen elämään ja yhdistää ne osaksi energiajärjestelmää. Pääomasijoitus ja yhteistyö E.ONin kanssa edistävät merkittävästi päätavoitteemme toteutumista ja sähköiseen liikenteeseen siirtymistä Euroopassa.

Lisätietoja: Lahti Energian myyntijohtaja Matti Wallin, puh. 044 723 5782