Japanin suurin energiayhtiö JXTG sijoittajaksi Virtaan

Euroopan johtava sähköautojen latauspalveluiden tarjoaja Virta (Liikennevirta Oy) aloittaa yhteistyön JXT Nippon Oil & Energy:n (JXTG) kanssa. JXTG on yksi Aasian suurimmista energiayhtiöistä, ja yhteistyö nostaa sen älykkään lataustoiminnan suunnannäyttäjäksi polttoainealalla. Yhteistyö tuo suomalaiset latauspalvelut Japanin liikenneasemille

JXTG:n investointi vauhdittaa Virran kansainvälistä kasvua ja vahvistaa merkittävästi sen asemaa globaaleilla sähköautojen latausmarkkinoilla. Investoinnin myötä Virran latauspalveluverkosto laajenee Aasian markkinoille, ensimmäiseksi Japaniin.

– Liikennevirta on saanut uuden merkittävän osakkaan Japanin suurimmasta öljy- ja energiayhtiö JXTG:stä. Uusi japanilainen osakas mahdollistaan yhtiön nopean kasvun jatkumisen. Kumppanuuden myötä myös Lahti Energian osakkuuden arvostus kasvoi merkittävästi, luonnehtii Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

Virran digitaalisten sähköautojen latauspalvelujen käyttöönotto ja liittyminen Virran verkostoon ovat JXTG:lle merkittävä askel kohti sähköistä liikkumista. JXTG panostaa sähköautojen lataustoimintaan hyödyntämällä omaa kattavaa ENEOS-jakeluasemaverkostoa.

JXTG:llä on 50%:n markkinaosuus polttoaineen jakelussa Japanissa. Yhtiöllä on toimintaa maailmanlaajuisesti.   

Virran digitaalinen palvelu mahdollistaa eri latausverkostonomistajien ja -laitevalmistajien sähköautojen latausverkostojen operoinnin ja kuluttajapalveluiden tarjoamisen Virran digitaaliselta alustalta. Virta ei valmista latauslaitteita. Virran erityisosaamista ovat palvelut, jotka tuovat sähköautot osaksi energiajärjestelmää. Virran kehittämä ratkaisu mahdollistaa energian kulutushuippujen tasaamisen ja lataustehon optimoinnin. Samalla pienenevät loppukäyttäjän kustannukset. Tämä nostaa sähköautojen ympäristöedut täysin uudelle tasolle.
 
–    Japani on maailman kolmanneksi suurin talous. JXTG on paras mahdollinen kumppani Virralle yhtiön kasvaessa eurooppalaisesta teknologiayhtiöstä globaaliksi digitaaliseksi alustapalveluksi. Investoinnin ja siihen liittyvän yhteistyön myötä Virta nousee merkittäväksi toimijaksi myös Aasiassa, sanoo Virran toimitusjohtaja Jussi Palola.   

Lisätietoja:  toimitusjohtaja Eero Seesvaara, puh. 050 552 8401