Kaukolämmön hintarakenne muuttui 1.1.2020 alkaen

Keskimäärin asiakkaan lämmityskustannus säilyy ennallaan.

Lahti Energia uudistaa kaukolämmön hinnoittelua vastaamaan paremmin kaukolämmön tuotannon kulurakennetta. Perusmaksun osuutta nostetaan portaittain ja energiamaksun osuutta vastaavasti lasketaan useamman vuoden aikana. Ensimmäisen kerran suhdetta muutettiin 1.1.2020 alkaen. Asiakaskohtaisesti muutos voi nostaa tai laskea kaukolämmön hintaa. Keskimäärin lämmityskustannukset säilyvät ennallaan.

Lisäksi kaukolämmön hinnoitteluun tulee osalle asiakkaista paluuvesimaksu tai -hyvitys 1.9.2020 alkaen. Se lasketaan kaukolämpöasiakkaan verkkoon palauttaman kaukolämpöveden lämpötilan perusteella. Uusi paluuvesimaksu tai -hyvitys ei vaikuta tämän asiakasryhmän keskimääräiseen lämmityskustannukseen.

Asiakas säästää oikein säädetyillä laitteistoilla

Kaukolämmön tuotannossa toteutetaan energiatehokkuusinvestointeja, joista merkittävimpiä ovat savukaasupesurit. Savukaasupesureista saadaan sitä suurempi hyöty, mitä viileämpää laitokselle palaava vesi on. Toimivat ja hyvin jäähdyttävät kaukolämmön asiakaslaitteet edesauttavat siten jatkossa koko kaupunkimme lämmityksen energiatehokkuutta. Huomioimalla hinnoittelussa paluuveden lämpötilan haluamme kannustaa asiakkaitamme kiinnittämään huomiota lämmitysjärjestelmiinsä ja palauttamaan mahdollisimman viileää vettä kaukolämpöverkkoon. Toimivat asiakaslaitteet, kaukolämpöverkko ja lämmön talteenotto pitävät kaukolämmön tuotantokustannukset ja asiakkaiden kaukolämpölaskut aisoissa.

Paluuvesimaksu tai -hyvitys otetaan käyttöön 1.9.2020 asiakkailla, joiden tilausvesivirta on 10 m3/h tai enemmän. Uudistus koskee tällä kertaa noin 150 asiakasta. Myöhemmin se tulee käyttöön myös muilla tariffiin 2 ja 3 kuuluvilla kaukolämpöasiakkaillamme.

Viileästä paluuvedestä hyvitetään

Paluuvesikomponentti ei nosta tai laske kaukolämmön hintaa keskimääräisellä kaukolämpöasiakkaalla. Yksittäisen asiakkaan kaukolämpölaskua paluuvesikomponentti voi kasvattaa tai pienentää riippuen asiakkaan paluuveden lämpötilasta. Paluuvesimaksu- tai hyvitys on enintään 5 prosenttia perus- ja energiamaksun summasta. Paluuvesimaksu tai -hyvitys huomioidaan ainoastaan lämmityskaudella syyskuusta huhtikuuhun.

Paluuvesimaksu tai -hyvitys otetaan käyttöön vasta 1.9., jotta asiakkaat ehtivät tarkistamaan lämmitysjärjestelmänsä ja reagoimaan tulevaan muutokseen. Lahti Energian asiantuntijat ovat yhteydessä niihin asiakkaisiin, joille paluuveden lämpötila aiheuttaisi kustannuksia. Lähetämme myös paluuvesikomponentista kirjeen niille asiakkaille, joita asia koskee.

Ympäristöystävällisyys ja asiakaslähtöisyys ovat Lahti Energian toiminnan lähtökohtia. Kaukolämmön polttoainekustannukset pienenevät huomattavasti fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisen myötä. Kiinteitä kustannuksia puolestaan nostavat energiakäännökseen liittyvät investoinnit. Näistä merkittävin on Kymijärvi III -biolaitos.

 Perusmaksu

Suuruus riippuu tilaustehosta (Ø) tai tilausvesivirrasta (V) seuraavasti:

Tariffi
n:o
Tilausteho
(Ø),  kW
Tilausvesivirta
(V). m³/h
Perusmaksu
€/v, ei sis. alv
1 ≤ 50   k1 x 13,96 x (Ø)
2   ≤ 4 k2 x (91,66 + 859,44 x V)
3   ≤ 4 k3 x (2204,10 + 331,33 x V)

Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Kertoimien arvot ovat 1.1.2020 alkaen: k1= 2,62, k2= 2,95, k3= 2,95.

Energiamaksu

Energiamaksu on 1.1.2020 alkaen.

Ajanjakso Kausi Alv 0 % €/MWh Alv 24 % €/MWh
1.11.–31.3. Talvikausi 55,00 68,20
1.4.–31.5. Kevätkausi 43,00 53,32
1.6.–31.8. Kesäkausi 22,00 27,28
1.9.–31.10. Syyskausi 43,00 53,32

Hintarakenteen muutoksen vaikutus tyyppirakennuksittain vuosikustannuksesta laskettuna

Tyyppirakennus Tilausteho/-vesivirta Vuosikulutus, MWh Hinnanmuutos €/kk, alv 24 %
Pientalo (1*) 10 kW 18 + 0,09
Rivitalo (15*) 0,8 m3/h 150 – 8,34
Kerrostalo (80*) 2,8 m3/h 600 – 55,74