Kymijärven voimalaitosalueella pieni öljyvahinko

Kymijärven voimalaitosalueelta on joutunut sulamisvesien mukana vähäinen määrä öljyä Joutjokeen. Vuoto havaittiin ns. Polttimon sulassa. Päivystävä palomestari arvioi öljyn määräksi noin 10 litraa. Öljy on todennäköisesti hydrauliikkaöljyä ja peräisin alueella liikkuvista raskaista ajoneuvoista.

Öljyvahingon torjuntatoimet on käynnistetty ja sulamisvedet johdettu öljynerotuskaivoihin.

Lisätietoja: vastuullisuusjohtaja Eeva Lillman, puh. 044 723 5724