Kymijärvi III -biolaitoksen työt etenevät kiivaasti

Rakennamme parhaillaan Kymijärven voimalaitosalueelle uutta Kymijärvi
III -biolaitosta. Rakennustyöt etenevät vauhdikkaasti. Tällä hetkellä
työmaalla tehdään maanrakennustöitä ja asennetaan maanalaisia
putkistoja.

Myös laitokselle tehtävät hankinnat käyvät nyt kiivaimmillaan. Biolaitoksen kattilatoimittajaksi on valittu Amec Foster Wheeler Varkaudesta. Lämmöntalteenoton toimittajaksi puolestaan valikoitui ruotsalainen Radscan.

Biolaitoksen perustukset valmistuvat loppuvuodesta. Sen jälkeen työmaalla siirrytään laiteasennuksiin. Tällä hetkellä projektissa työskentelee noin 100 henkilöä. Loppuvuonna 2018 työntekijöitä on jopa 500 henkilöä.

Kymijärvi III -biolaitos valmistuu ja otetaan lämmöntuotantoon loppuvuodesta 2019. Biolaitoksella korvataan 1970-luvulla käyttöönotettu kivihiililaitos (Kymijärvi I). Laitos vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnilla vuodessa. Valmistuessaan Kymijärvi III on puhtain vastaavia polttoaineita käyttävä laitos Suomessa.

Lue lisää Kymijärvi III -biolaitoshankkeesta.