Kymijärvi III -laitos aloitti kaupallisessa käytössä

Kymijärvi III -biolämpölaitos siirtyi kaupalliseen käyttöön 1.4.2020. Lahti Energia vastaanotti kaikkien suurimpien laitetoimittajien urakat maaliskuun loppuun mennessä. Samalla myös viranomais- sekä käyttö- ja kunnossapitovastuut siirtyivät Lahti Energialle.

Voimalaitoshanke käynnistyi syksyllä 2016, ja laitosta on enimmillään ollut rakentamassa yli 500 henkilöä. Yhtiön ja koko kaupungin suurimpiin investointeihin lukeutuva urakka toteutui suunnitelmien mukaisesti.

–    Olemme hyvin tyytyväisiä, että Kymijärvi III -laitos siirtyi kaupalliseen käyttöön ja vuosia kestänyt hanke on nyt saatu viimeistelyä vaille valmiiksi. Rakennusurakan toteuttaminen aikataulussa on hieno saavutus. Kustannukset saatiin pidettyä hyvin kurissa, ja laitoksen tekninen toteutus on korkeatasoinen. Kokonaisuutena hanke saatiin vietyä onnistuneesti maaliin. Onnistuminen edellytti vahvaa ammattitaitoa ja sitoutumista, josta suuri kiitos projektiin osallistuneille työntekijöille sekä laitostoimittajille, sanoo Lahti Energian tuotantojohtaja Arto Nikkanen.

Kymijärvi III -biolämpölaitoksen kattila hyödyntää uusinta kiertoleijutekniikkaa sekä pitkälle kehitettyä lämmöntalteenottojärjestelmää (LTO). Ne yhdessä tekevät laitoksesta Suomen nykyaikaisimman voimalaitoskokonaisuuden. LTO-järjestelmän ansiosta prosessivettä voidaan valmistaa savukaasujen lauhteesta.

Laitos on tuottanut lämpöä Lahti Energian kaukolämpöverkkoon elokuusta 2019.

–    Uusi laitos täyttää sille asetetut korkeat vaatimukset. Testien mukaan laitoksen hyötysuhde on hyvä ja päästöt vähäiset, summaa Kymijärvi III
-biolämpölaitoshankkeesta vastannut projektipäällikkö Esa Tepponen.

Projektiin liittyviä töitä tehdään keväällä vielä jonkin verran. Näistä tärkeimmät ovat loppudokumentaatio, vaatimuksenmukaisuuden varmistaminen, takuukokeet ja ensimmäisen ajokauden jälkeisessä huoltoseisakissa tehtävät jälkityöt.

Laitoksen maaliskuulle kaavaillut vihkiäiset peruuntuivat koronaepidemian takia, mutta ne on tarkoitus pitää tilanteen helpottuessa.   

Lisätietoja:
Tuotantojohtaja Arto Nikkanen, p. 044 751 7211

Katso rakennushankkeen timelapse-video tästä