Kymijärvi III:ssa varaudutaan sähköntuotantoon

Lahti Energian hallitus on päättänyt Kymijärvi III -laitoksen keskeisistä laitososista. Noin 60 miljoonan euron höyrykattilalaitos hankitaan tarjouskilpailun voittaneelta Amec Foster Wheeleriltä. Polttoaineen käyttötarvetta vähentävä ja energiatehokkuutta lisäävä lämmön talteenottolaitteisto ostetaan Radscan Intervex AB:ltä.

Lahti Energian hallitus päätti kokouksessaan 28.2.2017, että Kymijärvi III -laitoksessa varaudutaan sähköntuotantoon. Kymijärvi III:n höyrykattilalaitos hankitaan Amec Foster Wheeleriltä. Hankinnan hinta on noin 60 miljoonaa euroa. Kyseessä on monipolttoainekattila, jolla voidaan polttaa 100-prosenttista biopolttoainetta. Pääasiallinen polttoaine on kestävän kehityksen mukaista sertifioitua energiapuujaetta, kuten metsätähdehaketta sekä metsäteollisuuden sivutuotteita.

Hallitus päätti myös investoida laitoksessa erilliseen lämmön talteenottoyksikköön. Lämmön talteenottolaitos hankintaan ruotsalaiselta Radscanilta. Lämmön talteenottoyksikön kokonaiskustannus on noin 20 miljoonaa euroa. Hanke kuuluu ympäristöä säästävän edistyksellisen teknologiansa vuoksi työ- ja elinkeinoministeriön kärkihankkeisiin, ja sille on myönnetty kolmen miljoonan euron investointituki.

Lämmön talteenottolaitoksella saadaan savukaasuista talteen lisälämpöä noin 30–45 megawattia. Tällä määrällä voidaan lämmittää noin 8 700 omakotitaloa.

Prosessissa muodostuvaa laudevettä hyödynnetään kaukolämpöverkon ja Kymijärven laitosten tarpeisiin, millä säästetään raakaveden kulutuksessa. Yli jäävä lauhde puhdistetaan uudella teknologialla ja johdetaan Vesijärveen, jossa se järvivettä puhtaampana keventää ravinnekuormitusta. Lämmön talteenottoyksikön hinta on noin 10 miljoonaa euroa.

Kymijärvi III:n rakentaminen tarkoittaa 165 miljoonan investointia, noin miljoonaa miestyötuntia ja noin 10 miljoonan euron vuosittaista polttoainehankintaa lähimaakunnasta. Rakennusvaiheessa projekti työllistää Lahden seudun palveluyrityksiä ja luo työpaikkoja laitoksen rakennus- ja asennustöihin.

Laitoksen koekäyttö alkaa vuoden 2019 kesällä. Käyttöönoton myötä Lahti Energian hiilidioksidipäästöt vähenevät 20 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Myös laitoksen muissa päästöissä varaudutaan tiukkeneviin päästörajoihin.