Lahti Energia mukaan Suomen toiseksi suurimpaan sähkönmyyntiyhtiöön

Lahti Energia Oy, Oulun Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö, Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkaat, Pori Energia Oy ja Vantaan Energia Oy ovat solmineet esisopimuksen sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintojensa yhdistämisestä.

Yhteisyritys koostuisi kahdesta yhtiöstä. Sähkönmyyntiyhtiöstä tulisi asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin yli 400 000 asiakkaallaan. Asiakaspalveluun ja laskutukseen keskittyvästä palveluyhtiöstä muodostuisi heti alkuvaiheessa yksi Suomen suurimmista energia- ja infrastruktuuritoimialan palveluntarjoajista, joka tarjoaisi asiakaspalveluita myös muille toimijoille.

–    Yhteisyrityksessä on paremmat edellytykset kehittää ympäristöystävällisiä palveluita ja tuotteita, joita asiakkaamme haluavat. Asiakkaat ovat kiinnostuneita energiankulutuksen vähentämisestä sekä edellyttävät toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, toteaa Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

Asiakaspalveluyhtiössä tavoitellaan myyntiyhtiön kumppanina ylivertaista asiakaskokemusta, jota pystytään jatkossa myymään myös muille energiayhtiöille. Näitä ovat mm. verkko- ja kaukolämpöyhtiöt. Myös kunnalliset vesiyhtiöt ovat jatkossa potentiaalisia asiakaspalveluyhtiön asiakkaita. Oma erillinen asiakaspalveluyhtiö mahdollistaa asiakaspalvelutyön kehittämisen uudelle tasolle.

Sähkönmyynnissä on viime vuosina syntynyt useita yhteisyrityksiä. Tähän kehitykseen haluamme vastata kilpailemalla aktiivisesti markkinajohtajan asemasta, jotta emme jää pieneksi toimijaksi muiden energiayhtiöiden yhdistyessä valtakunnallisiksi brändeiksi. Haluamme itse aktiivisesti olla hakemassa meille parhaita kumppaneita.

–    Järjestely ei tarkoita sähkönmyyntitoiminnasta luopumista, vaan sen organisoimista uudella tavalla. Perustamalla yhteisyrityksen tavoittelemme sähkömarkkinoiden ”edelläkävelijyyttä” asiakaskokemuksessa, asiakasmäärässä sekä kannattavuudessa. Sähkönmyyntiyhtiö toimii yhdellä uudella valtakunnallisella brändillä, kertoo johtaja Matti Wallin.

Suunnitelmana on tehdä muutos liiketoimintasiirtona alkuvuonna 2020. Henkilöstö siirtyy uusien yhtiöiden palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Lahti Energialta uuteen myyntiyhtiöön siirtyy yksi henkilö. Sähkön vähittäismyynnin osalta asiakaspalvelua hoitaa 2019 vuoden ajan Elenia Palvelut Oy. Vuoden 2020 alusta sähkön vähittäismyynnin asiakaspalvelu siirtyy uuteen yhtiöön. Lämpöliiketoiminnan ja sähkön siirron asiakaspalvelu siirtyvät uuteen yhtiöön myöhemmin.  

–    Yhdistymisellä nousisimme kertaheitolla yhdeksi suurimmista sähkönmyyntiyhtiöistä ja valtakunnalliseksi sähkönmyyjäksi. Tämä antaa meille erinomaiset edellytykset kasvattaa sähkönmyyntiliiketoiminnan arvoa. Asiakaspalveluyhtiö on myös erittäin hyvä alusta kasvaa johtavaksi asiakaspalvelutarjoajaksi energia-alalla, toteaa Eero Seesvaara.

–    Viiden yrityksen liiketoimintasiirto vie vähintään vuoden ennen kuin esimerkiksi järjestelmät on saatu toimimaan yhteen, joten töitä tehdään pitkälti nykyisen toimintatavan mukaisesti vielä vuodenvaihteen jälkeenkin, jatkaa Matti Wallin.

Yhteisyrityksien perustamisneuvotteluita jatketaan kesän aikana, ja tavoitteena on sopia yhtiöittämisestä elokuussa. Uusien yhtiöiden on suunniteltu aloittavan toimintansa alkuvuonna 2020. Yhtiöiden uudet brändit lanseerataan syksyn 2019 aikana. Myyntiyhtiössä tulee työskentelemään arviolta 50 henkilöä ja palveluyrityksessä noin 80 henkilöä. Osakasyhtiöistä siirtyy yhteensä noin 110 henkilöä yhteisyrityksen palvelukseen.  

Muutos ei edellytä olemassa olevilta asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan sähkön myyntisopimusten voimassaolo jatkuu uudessa yhtiössä. Jos järjestelystä myöhemmin päätetään, sen toteuttaminen tulee edellyttämään mm. kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Eero Seesvaara, p. 050 552 8401
Johtaja Matti Wallin, p. 044 723 5782