Lahti Energia myy maakaasuliiketoimintansa

Lahti Energia on sopinut maakaasuliiketoiminnan myymisestä Auris Kaasunjakelulle ja Suomen Kaasuenergialle. Maakaasun jakelu- ja myyntiliiketoiminta siirtyvät Aurikselle ja Suomen Kaasuenergialle lokakuun alussa. Auris Kaasunjakelu Oy harjoittaa maakaasun jakelua ja Suomen Kaasuenergia Oy maakaasun myyntiä. 

Tehty kauppa toteuttaa molempien yhtiöiden pitkän aikavälin tavoitteita ja sopii yhtiöiden strategiaan hyvin. Maakaasun käyttö Lahti Energian tuotannossa jatkuu edelleen.

–    Maakaasu on ollut erinomainen polttoaine Lahden alueelle ja on sitä jatkossakin. Se on ollut myös kannattavaa liiketoimintaa Lahti Energialle. Maakaasuverkon myynti kuitenkin tukee strategista valintaamme: näin saatavaa pääomaa voidaan käyttää uusiin liiketoimintoihin, toteaa Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

–    Tehty liiketoimintakauppa ja siihen liittyvä toimitussopimus ovat meille tärkeä osoitus luottamuksesta, sillä Lahti Energia on mielestämme yksi Suomen nykyaikaisimmista ja uudistumishaluisimmista energiayhtiöistä. Pitkäaikaisena jatkuva yhteistyö Lahti Energian kanssa tekee meistä molemmista vahvemmat yhdessä vastaamaan vuonna 2020 vapautuvan Suomen maakaasumarkkinan haasteisiin, sanoo Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta.

Maakaasuliiketoiminnan myynnillä ei ole välittömiä vaikutuksia Lahti Energian maakaasuasiakkaille. Uusi toimija vastaa toimituksista ja niihin liittyvistä velvoitteista voimassa olevien sopimusten edellyttämällä tavalla.

Lahti Energia jatkaa asiakaspalvelua ja laskutusta vuoden loppuun asti. Sen jälkeen laskutus siirtyy uudelle omistajalle automaattisesti ilman asiakkaan toimenpiteitä. Yhteystietojen muutoksista ilmoitetaan myöhemmin. Häiriötilanteissa yhteystiedot (mm. kaukolämmön ja maakaasun vikapäivystysnumero 0800 397 244) säilyvät ennallaan 31.3.2019 asti. Kaupalla ei ole vaikutuksia myöskään Lahti Energian henkilöstöön. Vapautuvaa työpanosta hyödynnetään uusien lämpöpalveluiden tuottamisessa.

Lisätietoja:

Lahti Energia Oy:
toimitusjohtaja Eero Seesvaara, puh. 050 552 8401
Suomen Kaasuenergia Oy ja Auris Kaasunjakelu Oy:
Toimitusjohtaja Mika Paloranta, puh. 050 45 24 138