Lahti Energia neljänneksi paras sähkön vähittäismyyntiyhtiö

Lahti Energia menestyi hyvin EPSI Ratingin Sähkön vähittäismyynti 2017 -tutkimuksessa. Lahti Energia oli tutkimuksessa neljänneksi paras sähkön vähittäismyyntiyhtiö. Kokonaisarvosanaksi muodostui 79,4, joka on kaksi yksikköä parempi tulos kuin edellisvuonna (77,4). Tulokset tuotetaan indeksillä 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.

Tutkimukseen vastanneista Lahti Energian asiakkaista 65 prosenttia oli yhtiöön erittäin tyytyväisiä. Yhtiön asiakkuus koetaan vaivattomaksi, ja yhtiötä pidetään luotettavana.

EPSI Ratingin vuosittainen Sähkön vähittäismyynti -tutkimus selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia. Tutkimuksessa selvitetään toimialan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle.

Kaikkien yritysten asiakastyytyväisyys nousi viime vuodesta, mutta paikallisyhtiöt valtasivat tänäkin vuonna tutkimuksen kärkisijat. Lahti Energian edelle kirivät Vaasan Sähkö, Keravan Energia sekä Vantaan Energia.

Imago on tärkein asiakastyytyväisyyttä luova asia, ja myös asiakkuuden vaivattomuus ja yhtiön luotettavuus nousivat mittauksessa esille. Asiakkaat eivät odota sähköyhtiöltä erityistä aloitteellisuutta, mutta avun saaminen tarvittaessa on palvelulaadun kulmakivi.

Norstat Finland haastatteli tutkimukseen yli 1500:aa Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta yksityisasiakasta. Puhelinhaastattelut tehtiin 9.10.2017–8.11.2017. Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0-60 tyytymätön. Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit sijoittuvat yleisesti noin +/- 2 indeksipisteen välille.