Lahti Energia sijoittui kolmanneksi valtakunnallisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä

Lahti Energia on tänäkin vuonna kärjessä EPSI Ratingin sähkön vähittäismyynnin asiakastyytyväisyyskyselyssä. Tulokset paranivat merkittävästi viime vuodesta kaikilla osa-alueilla. Erityisen vakuuttavasti kohentuivat imago ja asiakasuskollisuus.

Lahti Energian asiakkaat ovat Suomen kolmanneksi tyytyväisimpiä saamaansa palveluun ja myös selvästi tyytyväisempiä kuin vuosi sitten. Se selviää tämänvuotisesta EPSI Ratingin Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksesta. Lisäksi Lahti Energian tulokset ottivat merkittävän harppauksen kaikilla tutkittavilla osa-alueilla.

Merkittävä parannus viime vuoteen

Lahti Energian imago, asiakkaiden odotukset, tuotteiden ja palveluiden laatu, rahalle antama vastine sekä asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus paranivat viime vuodesta merkittävästi. Erityisen vakuuttavasti kohentuivat imago ja asiakasuskollisuus. Asiakkaat kokevat Lahti Energian yhteiskuntavastuulliseksi ja luotettavaksi energiayhtiöksi, jota suositellaan myös lähipiirille.

–  On hienoa nähdä, että asiakkaamme suhtautuvat erittäin positiivisesti roolimme edelläkävelijänä. Olemme tehneet energiakäännöksen fossiilisista uusiutuviin ja jatkamme edelleen voimakkaasti tuulivoimaan panostamista. Kaikissa palveluissamme olemme siirtyneet jatkuvasti asiakaskeskeisempään ajatteluun. Varsinkin sähkön vähittäismyynnissä olemme tehneet ratkaisuja, joilla pystymme parantamaan asiakaskokemusta entisestään, Lahti Energian asiakkuuksien ja liiketoiminnan kehityksen johtaja Matti Wallin kommentoi.

Tulokset ovat kautta linjan selvästi paremmat kuin toimialalla keskimäärin. Lahti Energia keräsi hienot 77,9 indeksipistettä, kun taas toimialalla pisteitä karttui keskimäärin 69,7. Korkean tyytyväisyyden raja kulkee 75 indeksipisteessä. Lahti Energia jäi vain niukasti Vaasan sähkön (78,2 indeksipistettä) taakse.

Tyytyväisyys säilyi, ero muihin kasvoi

Lahti Energia onnistui pitämään asiakastyytyväisyyden suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018. Lahtelaisyhtiön lisäksi tässä onnistui vain Vaasan Sähkö. Toimialakohtaiset erot kasvoivat viime vuodesta selvästi: ero asiakastyytyväisyyden parhaimpien ja huonoimpien pisteiden välillä on lähes 16 pistettä.

Tutkimuksen 3. sijan Lahti Energian kanssa jakaa Turku Energia. Edelle kirivät vain Herrfors ja Vaasan Sähkö. Taakse jäävät puolestaan esimerkiksi Helen, Vattenfall ja Väre sekä Lumme Energia.

Hinta ja ympäristöystävällisyys tärkeitä

Tärkein sähköyhtiön valintaan vaikuttava tekijä on tutkimuksen mukaan yhä hinta. Toiseksi tärkeimpänä asiakkaat kokevat yrityksen ympäristöprofiilin eli sen, kuinka ympäristöystävällisenä toimintaa, tuotteita ja palveluita pidetään. Lahti Energia luopui 1.4.2019 kivihiilestä energiantuotannossaan ensimmäisten joukossa Suomessa.

EPSI Ratingin vuosittainen Sähkön vähittäismyynti -tutkimus selvittää, mitä mieltä asiakkaat ovat sähkön vähittäismyyntiä tekevistä yrityksistä. Tulokset tuotetaan indeksillä 100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema, ja se toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Lisätietoja:

Matti Wallin
johtaja, asiakkuudet ja liiketoiminnan kehitys
matti.wallin@lahtienergia.fi
044 723 5782

Tutkimustulokset:

EPSI FINLAND: http://www.epsi-finland.org/report/sahkon-vahittaismyynti-2019/ ja http://www.mynewsdesk.com/fi/kvalitetsindex/pressreleases/saehkoenmyynnin-asiakastyytyvaeisyys-laskee-selvaesti-polarisaatio-voimistuu-2946878