Lahti Energia toimittaa Fazerille uuden energiantuotantolaitoksen

Lahti Energia on valittu Fazerin Lahden tehtaiden uuden energiantuotantolaitoksen toimittajaksi. Alueelle rakennetaan uusi biolämpölaitos, joka tuottaa teollisuushöyryä ja kaukolämpöä Fazerin tuotantolaitosten tarpeisiin tuotannon sivujakeena syntyvästä viljapohjaisesta biomassasta. Tuotetulla höyryllä voidaan myös jäähdyttää tehdasalueen kiinteistöjä absorptioteknologiaa hyödyntäen.

Uusi lämpölaitos tuottaa energiaa Fazerin Lahden leipomon, myllyn, hapankorpputehtaan ja ksylitolitehtaan tarpeisiin. Rakentaminen alkaa syksyllä 2019, ja laitoksen on määrä valmistua syksyllä 2020 samaan aikaan kuin Fazerin uusi ksylitolitehdas käynnistyy. Laitos jää Lahti Energian omistukseen ja valvontaan, ja Fazer ostaa tuotetun energian palvelusopimuksella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy:n kanssa.

Kiertotaloutta parhaimmillaan

”Vastuullisuus on oleellinen osa Fazerin strategiaa yhtiön uudistuessa moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi. Ruuan tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin. Me näemme ruuan ratkaisuna. Kuluttajat ovat meille ensisijaisen tärkeässä asemassa, ja he odottavat yrityksiltä aktiivisuutta vastuullisuudessa. Biolämpölaitos, joka tuottaa energiaa tuotantolaitostemme tarpeisiin sivuvirtana syntyvästä viljapohjaisesta biomassasta, on kiertotaloutta parhaimmillaan”, Fazer Mylly Suomen toimitusjohtaja Pekka Mäki-Reinikka sanoo.

Laitoksen kapasiteetti on yli kaksinkertainen entiseen verrattuna. Laitos koostuu kahdeksan megawatin biokattilasta sekä saman tehoisesta maakaasukäyttöisestä vara- ja huipputehokapasiteetista. Myös kaukolämpö jätetään varalämmönlähteeksi muun muassa biokattilan huoltojaksoja varten.

Rakennettavan lämpölaitoksen energiantuotantokapasiteetti on suurempi kuin Fazerin tuotantolaitosten tämänhetkinen kulutus. Fazerin tarpeen ylijäävästä sivujakeesta tuotetaan kaukolämpöä Lahti Energian kaukolämpöverkkoon, joka luo synergiaa teollisuustoiminnan ja kaupungin energiajärjestelmän välille.

Puhdasta lähienergiaa kauran kuoresta

Polttoaine uuteen lämpölaitokseen syntyy tehdasalueella tuotannon sivuvirroista, pääosin kauran kuoresta. Polttoaine sekoitetaan Fazerin kauramyllyn viereen rakennettavassa ksylitolitehtaassa. Mikäli polttoainetta jää yli, sitä voidaan hyödyntää myös Lahti Energian muussa energiantuotannossa.

Tehtailla tarvittava energia on aiemmin tuotettu maakaasulla ja kaukolämmöllä, joka tosin sekin vihertyi keväällä huomattavasti Lahti Energian luovuttua kivihiilestä. Kaasu on energiantuotannon käytössä jatkossa ainoastaan huippu- ja varakapasiteettina.

Jatkoa pitkäaikaiselle kumppanuudelle

Lahti Energia on ollut Fazerin Lahden tehtaiden energiapalvelukumppani jo kultaisesta vuodesta 1995.

”Olemme ylpeitä ja kiitollisia pitkäaikaiselle asiakkaallemme saamastamme luottamuksesta, jota uusi energiapalvelusopimus osoittaa. Erityisen arvokkaaksi asian tekee se, että on jälleen löydetty uusi tapa tuottaa bioenergiaa ja edistää energiakäännöstä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan, tässä tapauksessa vielä paikalliseen lähienergian lähteeseen. Kehitetty konsepti luo myös synergiaa teollisen toiminnan ja kaupungin energiajärjestelmän välille. Lahti todellakin on energia-asioiden edelläkävelijä”, toteaa Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.