Lahti Energian liikevaihto pysyi ennallaan

Lahti Energia -konsernin vuoden 2019 liikevaihto, 185,3 miljoonaa euroa, pysyi entisellä tasollaan. Konsernin liikevoitto jäi tavanomaista vähäisemmäksi, 20,5 miljoonaan euroon, ja sen myötä emoyhtiön tulos 12 miljoonaan euroon. Tulokseen vaikuttivat muun muassa vuodesta 1975 käytössä olleen kivihiilivoimalaitoksen alasajo, uuden Kymijärvi III -biolämpölaitokseen käyttöönotto sekä keskimääräistä lämpimämpi vuosi.

Lahti Energia -konsernin liikevaihto väheni edellisvuoden 187 miljoonasta eurosta alle 1 %. Sähkön myynnin liikevaihtoa kertyi 84 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 80,1 miljoonaa euroa). Lämmön myynnin liikevaihto oli 84,1 miljoonaa euroa, mikä oli 4,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon lasku johtui pääosin lämpimistä talvikuukausista.

Emoyhtiö Lahti Energia Oy:n liikevaihto heikkeni vajaalla kahdella miljoonalla eurolla 142,6 miljoonaan euroon (144,5). Tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy:n liikevaihto 39,3 miljoonaa euroa pysyi jokseenkin entisellä tasollaan (39,0).

Kuluneen vuoden keskeisimpiin tapahtumiin kuuluivat kivihiililaitos Kymijärvi I:n alasajo keväällä ja Kymijärvi III -biolämpölaitoksen koekäytön alkaminen syksyllä.

–    Keskeisin onnistuminen oli uuden laitoksen lämmöntuotannon aloittaminen syksyllä aikataulun mukaisesti. Vuoden suurimpiin päätöksiin puolestaan kuului sähkön vähittäismyynnin siirtäminen uuteen, valtakunnalliseen sähkön vähittäismyyntiyhtiöön, kertoo Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

Yli 7 miljoonaa euroa ympäristöinvestointeihin

Konserni käytti viime vuonna investointeihin 52 miljoonaa euroa, keskeisimpänä Kymijärvi III:n rakentaminen. Tilikauden ympäristöinvestoinnit olivat noin 7,2 miljoonaa euroa. Suurin osa niistä kohdistui Kymijärvi III -lämpölaitoksen ilman- ja vesiensuojeluinvestointeihin sekä energiatehokkuuteen.

Tuulivoimaosakeyhtiöihin tehdyt sijoitukset olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Tuulivoimaa tuotettiin noin 35 GWh enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä vastaa 2 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Tuulisähkön osuus Lahti Energian omasta kokonaisvuosituotannosta kasvoi 22 prosenttiin.

Hiilineutraalin sähköntuotannon osuus konsernissa oli 71 % ja kaukolämmössä 58 %. Päästökauppaan kuuluvat päästöt vähenivät edellisestä vuodesta 60 %. Oman tuotannon polttoaineista 70 % oli uusiutuvia tai kierrätyspolttoaineita.

Konsernin henkilöstön määrä nousi hieman edellisvuodesta. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 205 (194) vakinaista henkilöä, joista emoyhtiön osuus oli 158 (147).  Henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta ja työsuhteen kesto keskimäärin 14,3 vuotta.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että konserni maksaa tuloksestaan osinkoja Lahden kaupungille suunnitelman mukaisesti 15 miljoonaa euroa. Viime vuonna osinkoa maksettiin 14,5 miljoonaa euroa. Korot, muut korvaukset ja kulut huomioiden Lahti Energia maksoi kaupungille yhteensä reilut 22 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Eero Seesvaara, puh. 050 552 8401

Lue Lahti Energian vuodesta lisää:

Lahti Energian tilinpäätös

Lahti Energian vuosikertomus