Lahti Energian liikevoitto kasvoi 31,9 % edellisestä vuodesta

Lahti Energia -konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 187 miljoonaa euroa. Liikevaihto parani edellisen vuoden 175,6 miljoonasta eurosta 11,4 miljoonaa euroa eli 6,5 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 36,3 miljoonaa euroa (27,5), joka oli 31,9 % edellisvuotta suurempi.

Konsernin viime vuoden liikevoitto kasvoi energianhankinnan kulujen kasvusta huolimatta. Liikevoittoa paransi mm. maakaasuliiketoiminnan myynti vuoden viimeisellä kvartaalilla. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 30,3 (21,0) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 24,4 (17,1) miljoonaa euroa.

Emoyhtiö Lahti Energia Oy:n liikevaihto oli 144,5 (141,1) miljoonaa euroa.  Emoyhtiön liikevoitto oli 22,7 (17,7) miljoonaa euroa eli 15,7 (12,6) % liikevaihdosta.  Liikevoitto parani 5,0 miljoonalla eurolla edellisvuodesta, vaikka liikevoittoa pienensivät noin 8,9 miljoonaa euroa suuremmat energianhankintakulut.

Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot olivat 27,1 (21,0) miljoonaa euroa. Kymijärvi I voimalaitoksen käytön arvioidaan päättyvän maaliskuun 2019 lopussa eli noin kaksi vuotta aiemmin arvioitua nopeammin. Koneiden ja laitteiden poistosuunnitelma on muutettu sen mukaiseksi. Muutos edeltävästä poistosuunnitelmasta on 6 miljoonaa euroa.

Myös tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy:n liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Se oli 38,0 (36,3).

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2018 olivat 108,8 miljoonaa euroa (91,8), josta emoyhtiön osuus oli 100,5 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin uuden Kymijärvi III -biolämpölaitoksen rakentamiseen.

Lahden kaupungille 22 miljoonaa euroa

Lahti Energia -konserni maksaa tuloksestaan osinkoja Lahden kaupungille 14,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna osinkoa maksettiin 13,5 miljoonaa euroa. Osingon lisäksi yhtiö maksoi omistajalleen mm. resurssivarausmaksuja (4 miljoonaa euroa), korkoja (3,6 miljoonaa euroa) sekä takausprovisioita (0,6 miljoonaa euroa). Kiinteistöveroa yhtiö maksoi 380 000 euroa.

Konsernin vakituisen henkilöstön määrä laski edelliseltä tilikaudelta hieman. Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli 194 (206) henkilöä, joista emoyhtiön osuus oli 147 (160). Henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta ja työsuhteen kesto keskimäärin 16,2 vuotta.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Eero Seesvaara, puh. 050 552 8401.