Lahti Energian tulos parani tuntuvasti

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, samoin kannattavuus. Liikevoitto kasvoi lähes 50 prosenttia.

Lahti Energia -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 174 miljoonaan euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 5,3 prosenttia. Liikevoitto oli 21,6 miljoonaa euroa, ja liikevoittoprosentti 12,4. Konsernin investoinnit olivat 46,5 miljoonaa euroa.
Emoyhtiön liikevaihto oli 144,1 miljoonaa euroa ja tulos 13 miljoonaa euroa, josta jaetaan osinkona 12,5 miljoonaa euroa. Tytäryhtiö LE-Sähköverkon liikevaihto oli 33,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoiton reipasta paranemista selittävät sähkön siirron ja kaukolämmön hinnankorotukset, lämpötiloiltaan normaali vuosi, sähkön pörssihintojen hienoinen kohoaminen sekä onnistumiset operatiivisessa toiminnassa. Polttoaineiden hankinnassa onnistuttiin kaiken kaikkiaan hyvin, ja tuhkien hyötykäyttöä pystyttiin lisäämään. Päästöoikeuskustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi.

Kuluneen vuoden lämmitystarve oli Lahdessa jokseenkin normaali, 14 % edellisvuotta suurempi. Kaukolämmön ja sähkön hinnat olivat lähellä muiden kaupunkien keskiarvoja.

Energiantuotannosta liki puolet päästötöntä

Lahti Energian sähköntuotannosta yli 50 % ja kaukolämmön tuotannosta reilut 40 % oli päästötöntä. Yhtiö investoi vuonna 2016 päästöttömään tuotantoon 17 miljoonaa euroa, josta tuulivoiman osuus oli suurin, 11,4 miljoona euroa. Toimintavuonna aloitettiin myös Kymijärvi III -biolämpölaitoksen rakentaminen. Osallistuminen ydinvoiman rakentamiseen jatkui. Lahti Energia on mukana vuonna 2018 valmistuvassa Olkiluoto 3:ssa sekä vuonna 2024 valmistuvassa Fennovoimassa.

Lahti Energian osakkuushankkeita tuulivoiman puolella ovat Ilmajoen Santavuori sekä Raahen Nikkarinkaarto, jotka valmistuivat kesällä. Rakenteilla olivat myös Kristiinankaupungin Metsälä, Raahen Annankangas sekä Tahkoluodon merituulipuisto Porissa, jotka valmistuvat pääosin vuonna 2017.

Lahti Energia panosti myös hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kalliolan koulun maalämpöratkaisu Hollolassa otettiin käyttöön viime vuonna, parhaillaan rakenteilla ovat Maskun kunnan kilpailutetut kohteet.

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä väheni hieman edellisvuodesta. Vakituisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 209.