Lahti Energian vastuullisuusraportti on ilmestynyt

Yksiin kansiin koottu vastuullisuusraportti ja vuosikertomus 2018 on kattava kuvaus Lahti Energia -konsernin toiminnasta, tavoitteista ja tuloksista. Kerromme raportissa, miten toteutamme ympäristövastuuta sekä sosiaalista ja taloudellista vastuuta jokapäiväisessä toiminnassamme. Tämä on järjestyksessään toinen vuosikertomuksen sisältävä vastuullisuusraporttimme.

Lahti Energian vastuullisuusraportissa esitellään Lahti Energia Oy:n ja sen tytäryhtiön LE-Sähköverkko Oy:n toimintaa vuodelta 2018. Raporttiin olemme koonneet olennaisimmiksi kokemamme yhteiskuntavastuulliset teot ja tulokset.

Energiakäännös on tärkeä osa yhteiskuntavastuutamme. Pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta uusiutuvia energiamuotoja käyttämällä. Olemme jo nyt muita vastaavia toimijoita vuosikymmenen edellä päästöjen vähentämisessä.

Energiakäännös maaliin

Vuosi 2018 oli Lahti Energian energiakäännökselle ratkaiseva vuosi. Valmistauduimme kivihiilikäyttöisen Kymijärvi I -voimalaitoksen sulkemiseen ja rakensimme uutta Kymijärvi III -biolämpölaitosta. Kivihiili korvautuu pääosin sertifioidulla metsätähde- ja rankahakkeella, joka tuotetaan lähialueella pienin kuljetuskustannuksin ja päästöin. Lisäksi myimme maakaasuliiketoimintamme.

Taloudellisesti Lahti Energian vuotta 2018 leimasivat suuret investoinnit, jotka kohdistuivat pääosin uuden lämpölaitoksen rakentamiseen. Märkä syksy ja Kymijärvi III -rakennusprojekti loivat haasteita omalle tuotannollemme. Energianhankinnan kulujen kasvusta huolimatta yhtiön liikevoitto kasvoi merkittävästi.

GRI Standards -ohjeisto taustalla

Vastuullisuusraportti on tehty kansainvälistä yhteiskuntavastuun GRI Standards -raportointiohjeistusta noudatellen. Lisäksi raportissa on hyödynnetty energia-alan toimialakohtaista ohjetta.

Ulkopuolinen toimija on varmentanut raportissa esiintyvät, päästökaupan alaiset hiilidioksidipäästöt.
Edellinen, vuosikertomuksen sisältävä raportti julkaistiin vuonna 2017.