Lahti Energiasta Tiedeluokka SOLU:n tärkeä tukija

Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Lahti Energia ovat solmineet viisivuotisen yhteistyösopimuksen. Yhteistyöllä pyritään innostamaan lapsia ja nuoria opiskelemaan LUMA-aloja.

Sopimuksen myötä Lahti Energia tukee jatkossakin merkittävästi päijäthämäläistä LUMA-toimintaa. Ensi syksynä Tiedeluokka SOLUun ideoidaan energia-aiheinen työ, jonka Lahti Energia suunnittelee ja vierailevat oppilasryhmät toteuttavat. Luokka sijaitsee Niemen kampuksella.

Tiedeluokka SOLU:ssa opiskellaan kiinnostavasti ja käytännönläheisesti. Lapset pääsevät tekemään ja kokeilemaan itse. Tarkoituksena on tuottaa oppilaille onnistumisen iloa sekä kannustaa luovuuteen, kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyteen.

Yhteistyön tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria opiskelemaan LUMA-aloja. Pitkän aikavälin tavoite on lisätä LUMA-alojen – kuten energia-alan – ammattilaisten määrää tulevaisuudessa. LUMA-osaajia tarvitaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Tiedeluokka on osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa, joka muodostuu 13:sta LUMA-keskuksesta. Verkosto on 12:n tiede- ja teknologiayliopiston yhteistyömuoto. Sen tavoitteena on lisätä 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa, luonnontieteitä, tietotekniikkaa ja eri teknologian aloja.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Tiedeluokka SOLU ovat vuoden 2018 korkeakouluteko. Tunnustuspalkinnon myönsi Lahden kaupunki. LUMA-keskus Suomi on puolestaan kansainvälisesti palkittu hanke.

Lue lisää tiedeluokasta ESS:n uutisesta ja Lahden Yliopistokampuksen sivuilta. Lisätietoja tunnustuspalkinnosta löydät täältä.