Myrskyn riepottelema työmaateltta katkaisi suurjännitepylvään Patomäessä

Yksi Nikkilä-Sopenkorpi-suurjännitejohdon pylväistä vaurioitui viime yönä pahoin myrskyssä. Pylväs on lähellä Patomäen urheilukenttää kehätien työmaa-alueella, eikä aiheuta ulkopuolisille vaaraa. Pelkkä myrskytuuli ei olisi pylvästä katkaissut, mutta työmaateltta nousi tuulenpuuskassa ilmaan ja takertui johtimiin.

Tapahtuma on hyvin harvinainen, pylväitä katkeaa harvemmin kuin kerran viidessä vuodessa. Korjaustöiden valmistelu aloitettiin heti sunnuntaina aamupäivällä ja varsinaiset korjaustyön käynnistyvät maanantaina. Viallisen linjan alle tai läheisyyteen ei pidä mennä ennen kuin toimenpiteet vaaran poistamiseksi on tehty.

Suurjännitepylvään vaurioituminen aiheutti hetkellisen jännitekuopan muttei katkaissut sähköjä keltään. Hollolan alueella sen sijaan oli muutamia vikoja. Sähköt olivat LE-Sähköverkon alueella myrskyn takia poikki kaikkiaan 2 950 asiakkaalta, mutta suurimmalle osalle ne saatiin palautettua alle viidessätoista minuutissa. Varsinaisten vikojen korjaaminen kesti noin kaksi tuntia.

***************************************************

Tiedotetta korjattu 24.2.2020 kello 11:59:  työmaateltta nousi tuulenpuuskassa ilmaan ja takertui johtimiin pylvääseen.