Sähköverkon johtoalueiden helikopteriraivaukset jatkuvat huhti–toukokuussa

Karsimme puiden latvuksia 110 kV:n voimajohdon alueella huhti–toukokuussa. Raivaus koskee seuraavia alueita: Mäkeenpää–Rautakorpi–Hirvikallio–Okeroinen–Hennala, Pennala–Renkomäki–Nikkilä sekä Ämmälä–Pippo–Kymijärvi.

Lisäksi puiden oksia lyhennetään Vesivehmaalla, Urajärvellä ja Rantakulmalla sekä mahdollisesti myös muilla 20 kV:n ilmajohtojen alueilla. Työt tehdään päiväsaikaan kello 8–17 sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Puita lyhennetään latvoista helikopterisahauksella, sillä liian korkeat puut voivat haitata sähkönjakelua kaatuessaan sähkölinjoille. Putoavien latvusten takia pyydämme pitämään vähintään 90 metrin turvaetäisyyden johtoalueeseen. Sahaustyön hoitaa LE-Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta Heliwest Oy.

Pahoittelemme töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

Lisätietoja tarvittaessa:

Olavi Koskinen / Jouko KemppI
Heliwest Oy
info@heliwest.fi
044 981 7879

Tuomo Lindgren
LE-Sähköverkko Oy
tuomo.lindgren@lahtienergia.fi
029 000 8520