Siirtohinnat muuttuvat

LE-Sähköverkko Oy korottaa sähkön siirtohintoja 1.1.2018 alkaen keskimäärin 10 %. Siirtohinnan
korotus nostaa sähköverollisen siirron kokonaishintaa
jakelualueellamme keskimäärin 5%.

Hinnankorotuksen perusteena on tarve nostaa sähkön toimitusvarmuus sähkömarkkinalain edellyttämälle tasolle Energiaviraston valvontamallin määrittämän kohtuullisen tuottotason puitteissa.

Sähkökatkot pitää pystyä rajaamaan taajamissa vuoteen 2028 mennessä enimmillään kuuteen tuntiin ja haja-asutusalueella 36 tuntiin. Tämä edellyttää huomattavia investointeja. Olemme investoineet vuosina 2010–2017 yhteensä noin 91 miljoonaa euroa jakeluverkon komponentteihin ja laitteisiin. Investoinneista merkittävä osuus kohdistuu jakeluverkon toimitusvarmuuden parantamiseen. Energiavirasto on nostanut kohtuullisen tuoton tasoa sähkönjakeluverkon valvonnassa, jotta jakeluverkkoyhtiöt pystyvät rahoittamaan investointejaan tulorahoituksella.

Siirtohinnoittelun rakennetta muutetaan edelleen 1.1.2018 alkaen vastaamaan paremmin sähköverkkotoiminnan kustannusrakennetta. Sähköverkkotoiminnan kustannukset ovat pääosin kiinteitä. Käytetyn energiamäärän sijaan verkosta otetun tehon suuruus määrittää pääosin sähköverkon mitoituksen ja tarvittavat investointitarpeet. Siirtohintoja kehitetään jatkossa niin, että ne olisivat sähkömarkkinalain periaatteiden mukaisesti nykyistä kustannusvastaavampia ja tasapuolisempia eri asiakasryhmien välillä.

Alta löydät lisätietoa muutoksista. Uudet hinnat löytyvät kokonaisuudessaan hinnastostamme.

Asiakkailla, joiden sulakekoko on 3x25A, siirtotuotteet pysyvät samana, mutta niiden hinnat nousevat.

Kerrostaloasunnossa noin 2 000 kWh:n vuosikulutuksella muutokset lisäävät laskun loppusummaa noin 19 euroa vuodessa. Rivi- tai omakotitalossa, jossa ei ole sähkölämmitystä ja jonka vuosikulutus on 5000 kWh, laskun loppusumma nousee noin 33 euroa vuodessa.

Tyypillinen yösiirtoa käyttävä kuluttaja asuu omakotitalossa, jossa on sähkölämmitys. Vuosikulutus on keskimäärin 18 000 kWh, jolloin laskun loppusumma kasvaa noin 90 euroa vuodessa.

Vuosikulutus Korotus €/kk Korotus €/vuosi
Kerrostaloasukas 2000 1,58 19
Rivi-tai omakotiasukas (ei sähkölämmitystä) 5000 2,75  33
Omakotiasukas (sähkölämmitys) 18000 7,50 90

 

Yleis- ja yösiirtotuotteissa suurin sallittu sulakekoko on jatkossa 3x25A. Mikäli sähköliittymään on kytketty useampi kuin yksi käyttöpaikka, yleis- ja yösiirtotuotteissa on suurin sallittu sulakekoko 3x50A. Sähköliittymät joissa on kytkettynä yksi sähkönkäyttöpaikka ja joiden käyttöpaikan sulakekoko on 3x35A tai 3x50A, siirretään siirtotuotteisiin Yleissiirto TEHO ja Yösiirto TEHO.

 

Aiemmin laskutus on perustunut asiakkaan kuluttamaan sähköenergiaan (kWh). Muutoksen jälkeen laskutamme myös asiakkaan käyttämän huipputehon (kW) eli kuukauden suurimman kulutetun tuntitehon mukaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaalle, että siirtotuotteessa on jatkossa perusmaksun ja siirtomaksun lisäksi uusi maksukomponentti tehomaksu. Siirtomaksun (kWh) hinta puolestaan alhaisempi kuin yleis- ja yösähkötuotteissa.

 

Tehomaksu määräytyy edellisen 12 kuukauden aikana suurimman mitatun tuntitehon mukaan. Tuotteeseen siirtyvien uusien asiakkaiden osalta laskenta alkaa 1.1.2018 alkaen.

Esimerkiksi, jos tammikuun suurin tuntiteho on 10 kW, on tehomaksu 10 kW * 0,77 €/kW = 7,7 €/kk

 

Tuntiteholla tarkoitetaan yhden tunnin aikana kulutettua energiamäärää. Online-palvelussamme voit tarkkailla omaa sähkönkulutustasi tuntitasolla ja katsoa suurimman tuntikulutuksesi, jonka mukaan tehomaksu laskutetaan.